Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Środki pozyskane

 

 

Poniżej znajduje się wykaz projektów realizowanych przez Gminę Krzyżanowice, z wykorzystaniem środków zewnętrznych - zarówno ubnijnych, jak i pozyskanych z innych źródeł krajowych typu np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska czy Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Umieszczono tu także projekty, w których gmina Krzyżanowice uczestniczy jako partner, korzystając z usług realizowanych (np. szkolenia) bądź wyposażenia zakupionego w ramach danego przedsięwzięcia przez Partnera Wiodącego (głównego beneficjenta projektu).

 

Projekt

Program/Fundusz

Pobierz opis

 

Dofinansowanie

Data podpisania umowy

Udostępnienie wieży i wozowni w ruinach zamku w Tworkowie 

 PROW 2077-2013


(100 KB)

 500.000,00 zł

 

Zagospodarowanie centrum wsi Krzyżanowice poprzez rekonstrukcję deptaku - łącznika ulic Głównej z Moniuszki, obejmujące budowę i przebudowę jezdni i chodników z elementami starobruku

 PROW 2077-2013


(95 KB)

 326.098,00 zł

 

Poprawa dostępności komunikacyjnej do drogi krajowej nr 45 poprzez przebudowę ulicy Wiejskiej w Roszkowie

 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych


(104 KB)

 450.000,00 zł

 

Gminne święto plonów Chałupki 2011 - organizacja dożynek gminnych

 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


(99 KB)

 24.786,76 zł

 

Orkiestra dęta kształci i prezentuje 

 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


(101 KB)

 14.987,20 zł

 

Rowerem przez sąsiednie, przygraniczne miejscowości. Etap II 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Przekraczamy Granice


(106 KB)

 94.905,00 zł

 01.12.2010

Sportowa Olimpiada Przyjaźni 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Przekraczamy Granice


(106 KB)

 12.409,16 zł

 01.12.2010

Budowa kwatery nr 3 (4 wg kolejności budowania) na składowisku odpadów w Tworkowie 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej 328.411,80 zł + Powiat Raciborski 200.000,00 zł


(74 KB)

 528.411,80 zł

 27.10.2010

Zagospodarowanie terenu wokół historycznego źródełka w Tworkowie 

 LEADER Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


(96 KB)

 6.885,25 zł

 30.09.2010

Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotěbuz wzdłuż rzek Olza i Odra

(partner wiodący: Miasto Racibórz) 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013  Przekraczamy Granice


(101 KB)

 1.689.657,28 zł

 24.08.2010

Termomodernizacja budynku Przedszkola w Krzyżanowicach przy ul. Wyzwolenia 1 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej


(75 KB)

 349.527,00 zł

 30.07.2010

Śląski System Informacji Turystycznej

(beneficjent: Związek Subregionu Zachodniego) 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego


(100 KB)

 15.000,00 zł (infokiosk)

wartość całego projektu: 12.350.500

 05.11.2010

Łączy nas kuchnia i muzyka 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Przekraczamy Granice


(117 KB)

 41.258,18 zł

20.07.2010 

Poznać, wiedzieć, pamiętać 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Przekraczamy Granice


(83 KB)

 36.972,53 zł

 20.07.2010

Zlot pojazdów zabytkowych 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Przekraczamy Granice


(100 KB)

 20.539,38 zł

 20.07.2010

W Polsce rywalizujemy po czesku 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa, Przekraczamy Granice


(83 KB)

 11.211,09 zł

 20.07.2010

Powiatowy System Informacji o Atrakcjach Kulturowych na Ziemi Raciborskiej 

(beneficjent: Powiat Raciborski)

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego


(96 KB)

 509.980,45 zł

wartość oznakowania gminy: 65.454,40 zł

 07.05.2010

Powiat raciborski to dobra inwestycja

(beneficjent: Powiat Raciborski)

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego


(109 KB)

 229.500,00 zł

 13.07.2010

Odnowa i doposażenie placu zabaw w sołectwie Nowa Wioska

 POWWŚ 2006-2010 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)


(69 KB)

9.080,98 zł 

 06.07.2010

Przebudowa drogi gminnej na Urbanek łączącej drogi powiatowe w Owsiszczach i Bolesławiu z drogą krajową w Tworkowie

 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych


(62 KB)

 883.325,99 zł

 01.07.2010

Modernizacja drogi transportu rolnego na Urbanek 

 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych


(54 KB)

 600.000,00 zł

 18.06.2010

Lato w Krzyżanowicach (PL), zima w Śmiłowicach (CZ) - rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na pograniczu polsko-czeskim 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Przekraczamy Granice


(74 KB)

 1.360.000,00 zł

 16.06.2010

Radosna szkoła 

 Ministerstwo Edukacji Narodowej


(68 KB)

 47.971,85 zł

 09.06.2010

Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013, Przekraczamy Granice


(78 KB)

 348.567,24 zł

 08.06.2010

Śladami arystokracji na pograniczu polsko-czeskim na przełomie XVIII i XIX wieku

(ZSO Bieńkowice)

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa "Przekraczamy granice" Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia


(164 KB)

 44.194,66 zł

 19.01.2010

Uczeń na wsi III - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie Nr UWA/000210/14/D  

 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


(198 KB)

 

 20.788,00 zł

 

 11.12.2009

Sprawny Samorząd. Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego w 10 urzędach gmin i 2 starostwach powiatowych z terenu województwa opolskiego i śląskiego.  

 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki


(156 KB)

 4.350.516,00 zł

 08.12.2009

Wykwalifikowane kadry ratownicze w gminie Krzyżanowice  

 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki


(238 KB) 

 44.390,00 zł

 07.12.2009

Śląski Spichlerz - tradycje kulturowe ziemi raciborskiej

(beneficjent: Powiat Raciborski) 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


(287 KB)

 239.079,50 zł

 26.11.2009

Wdrożenie Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie gminy Krzyzanowice w latach 2009-2010 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


(124 KB)

 pożyczka 600.000,00 zł

 06.10.2009

Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Łąkowej 12 w Krzyżanowicach 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


(114 KB)

pożyczka -729.804,00 zł; 

dotacja - 326.463,00 zł; 

umorzenie pożyczki 269.222,40 zł 

 14.09.2009

Czerwiec miesiącem przyjaźni na spływie Odry i Olzy 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa "Przekraczamy granice" Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia


(153 KB)

 48.995,89 zł

 28.08.2009

Szykownie po śląsku oblyczyni (Przedszkole Chałupki)

 Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych "Działaj Lokalnie VI"


(151 KB)

 6.000,00 zł

 24.08.2009

Śladami natury i przeszłości (ZSO Bieńkowice) 

 Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych "Działaj Lokalnie VI"


(151 KB)

 6.000,00 zł

 24.08.2009

Z Europassem do Europy 

 Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki


(136 KB)

 900.444,35 zł

18.08.2009 

Urządzenie centrum o charakterze rekreacyjno-sportowym w sołectwie Chałupki 

Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego 2006-2010 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)


(115 KB)

 20.000,00 zł

 03.08.2009

Remont świetlicy wiejskiej w sołectwie Bolesław 

 Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego 2006-2010 (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)


(116 KB)

 20.000,00 zł

 03.08.2009

Bezpieczne pogranicze - system ostrzegania przed zagrożeniami 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa "Przekraczamy granice" Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia


(153 KB)

 52.981,43 zł

 20.07.2009

Moje Boisko - ORLIK 2012 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach w ramach Programu Moje Boisko - Orlik 2012


(154 KB)

 666.000,00 zł

 15.07.2009

Prace zabepieczające i konserwatorskie ruin zamku w Tworkowie 

 Ślaski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Minister Kultury i dziedzictwa Narodowego


(1,83MB)

 28.934,49 zł

 07.07.2009

Połączenie przygranicznych miejscowości Pišt (CZ) - Bolesław (PL) w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 "Przekraczamy granice"


(158 KB)

 460.685,86 zł

 24.06.2009

Przebudowa ulicy Spacerowej na Nowym Dworze w Zabełkowie 

 MSWiA Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011


(116 KB)

 389.000,00 zł

 29.05.2009

Jarmark na granicy - pierwszy polsko-czeski targ rozmaitości 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa "Przekraczamy granice" Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia


(155 KB)

 59.353,56 zł

 19.05.2009

Języki obce, sport, kultura i tradycja jako nowoczesne narzędzie dialogu transgranicznego

(ZSO Krzyżanowice) 

 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa "Przekraczamy granice" Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia


(172 KB)

 32.350,35 zł

07.05.2009 

Być liderem odnowy wsi (Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach)

Europejski Fundusz Społeczny - Program Operacyjny Kapitał Ludzki


(129 KB)

 49.970,00 zł

 06.05.2009

Festiwal Kultury Śląskiej (Beneficjent GZOKSiT) 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz z budżetu państwa "Przekraczamy granice" Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia


(167 KB)

 60.217,94 zł

 31.03.2009

Przebudowa drogi łączącej gminę Hat i miejscowość Rudyszwałd w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 "Przekraczamy granice"


(158 KB)

 763.525,72 zł

 15.01.2009

Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


(197 KB)

 12.500,00 zł

 10.12.2008

Twoja szansa - program aktywizacji społeczno-zawodowej w Gminie Krzyżanowice

(OPS Krzyżanowice)

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Europejski Fundusz Społeczny


(144 KB)

 134.190,93 zł

 12.09.2008

Ocalmy od zapomnienia - utrwalmy słowem i obrazem (ZSO Bieńkowice) 

 Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych "Działaj Lokalnie VI"

 
(159 KB)

 5.000,00 zł

 01.07.2008

Uczymy mówić poprawnie i pięknie przez terapię logopedyczną

(Przedszkole Krzyżanowice) 

 Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych "Działaj Lokalnie VI"

 
(159 KB)

 4.000,00 zł

 01.07.2008

Remont i modernizacja wraz z odnowieniem elewacji i uporządkowaniem terenu świetlicy wiejskiej w Roszkowie 

 POWWŚ 2006-2010

(Urząd Marszałkowski Województwa

Śląskiego)

  
(105 KB)

 20.000 zł

  27.06.2008

Utwardzenie drogi transportu rolnego - Warszawska (Krzyżanowice - Hanowiec) 

 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

  
(97 KB)

 103.800,00 zł

 28.05.2008

Przebudowa ul. Raciborskiej w Tworkowie

 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

 
(97 KB)

 163.356,00 zł

 27.05.2008

Uczeń na wsi - pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


(95 KB)

 36.500,00 zł

 13.12.2007

Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Krzyżanowice

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej


(62 KB)

 360 00 zł - pożyczka

z WFOŚiGW

 07.12.2007

Europrzedszkolaki (Przedszkole Zabełków) 

 Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja


(159 KB)

 6.800,00 zł

 23.11.2007

CKNONW Centra Kształcenia Na Odległość Na Wsiach

 Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 w ramach EFS


(112 KB)

 40.472,36 zł

 22.10.2007

Budowa placu zabaw w Zabełkowie

POWWŚ 2006-2010

(Urząd Marszałkowski Województwa

Śląskiego)


(16 KB)

 5.720,00 zł

18.09.2007

Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ogrodowej w Tworkowie - w ramach poprawy dostępności obszaru pogranicza

INTRREG IIIA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego


(45 KB)

  208.489,65 zł

14.09.2007

Przywrócenie możliwości przebiegu naturalnej sukcesji roślinnej na obszarze meandrów granicznych Odry - etap II (czynna ochrona)

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


(63 KB)

 120.172,50 zł

 07.08.2007

Budowa placu zabaw w Tworkowie

POWWŚ 2006-2010

(Urząd Marszałkowski Województwa

Śląskiego)


(16
 KB)

 9.904,00 zł

19.07.2007

Zachowanie dziedzictwa kulturowego - moda naszych przodków - stroje ludowe raciborskie 

Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Rozwoju Wsi i Terenów Wiejskich, Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "polska Wieśc 2000" im. Macieja Rataja 

 

 9.971,30 zł

 02.04.2007

Dziedzictwo pogranicza polsko-czeskiego na przykładzie gminy Krzyżanowice

(Beneficjent GZOKSiT) 

  INTRREG IIIA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia


(101 KB)

 45.520,29 zł

 30.03.2007

Turystyka, wypoczynek, rekreacja - transgraniczna baza danych gminy Krzyżanowice

 INTRREG IIIA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Silesia


(41 KB)

 31.821,45 zł

 30.03.2007

Remont nawierzchni ul. Zagumnie w Zabełkowie

 Fundusz Ochrony Gruntów rolnych


(97 KB)

 40.520,00 zł

27.02.2007

Język szansą rozwoju dziecka (Przedszkole Zabełków) 

 Program Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Wsi i Terenów Wiejskich Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja


(159 KB)

 9.100,00 zł

 11.12.2006

 

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij