Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Formy pomocy

Formy pomocy

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i wielkość świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy, a także powinny odpowiadać celom i możliwościom finansowym ośrodka. Zakres i wysokość przyznawanej pomocy zależą przede wszystkim od sytuacji bytowej osoby zainteresowanej, jej sytuacji zdrowotnej, zawodowej i społecznej.
Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowice jest jedyną instytucją uprawnioną do wypłaty świadczeń rodzinnych i opiekuńczych na terenie gminy Krzyżanowice. Główne formy pomocy świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej obejmują m.in. :

W zakresie zasiłków pieniężnych i pomocy w naturze:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy,
 • zasiłek specjalny celowy,
 • świadczenia rodzinne, w tym:
  • zasiłek rodzinny wraz z przysługującymi dodatkami,
  • świadczenie pielęgnacyjne, ,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy,
  • świadczenie rodzicielskie,
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • jednorazową zapomogę z tyt. urodzenia się dziecka
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • świadczenie wychowawcze,
 • świadczenie „Dobry start”,
 • jednorazowe świadczenie „za życiem”,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenie społeczne,
 • udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania,
 • sprawienie pogrzebu,
 • pomoc pieniężną dla kombatantów oraz osób będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, z Państwowego Funduszu Kombatantów.


W zakresie innych form pomocy:

 • usługi opiekuńcze,
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • kompletowanie dokumentacji potrzebnej przy umieszczaniu osób w domach pomocy społecznej i środowiskowych domach samopomocy,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • organizowanie zimowisk i kolonii,
 • organizowanie imprez okolicznościowych dla dzieci, osób starszych, bezdomnych i samotnych,
 • współpracę z organizacjami pozarządowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami, związkami wyznaniowymi oraz innymi instytucjami w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej.

 

Więcej informacji na temat form pomocy można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka: http://ops.krzyzanowice.pl/

 

 

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij