Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Podatek od środków transportowych

Podmiot opodatkowania

 

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany lub wpisany do rejestru.


Przedmiot opodatkowania

  1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t.
  2. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 t.
  3. Przyczepy i naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
  4. Autobusy, z wyjątkiem nie przeznaczonych na działalność gospodarczą (wykorzystywanych dla potrzeb kultury fizycznej, sportu i turystyki, kultury, oświaty i wychowania, opieki społecznej).

Termin powstania obowiązku podatkowego

  1. W przypadku nabycia nowego środka transportowego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany.
  2. W przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
  3. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, są zobowiązane złożyć bez wezwania w Urzędzie Gminy deklarację na podatek od środków transportowych - formularz DT-1 oraz załącznik do deklaracji DT-1/A  w terminie do 15 lutego oraz mają obowiązek składania deklaracji korygującej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (nabycie lub zbycie środka transportowego, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika).

Plik do pobrania Rozmiar Pobierz

Deklaracja na podatek od środków transportu

116KB

Załącznik do deklaracji DT-1/A

90 KB


Termin płatności

Dla osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej - w dwóch ratach: do 15 lutego i do 15 września roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij