Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej

adres:  ul. Zamkowa 50, 47-451 Tworków
telefon:  +48 (32) 419 63 00
e-mail:  ops@krzyzanowice.pl
www: http://ops.krzyzanowice.pl/

Kierownik: mgr Beata Kisiel
Godziny urzędowania: 

poniedziałek: od 7.00 do 15.00

wtorek: od 7.00 do 15.00

środa: od 7.00 do 15.00

czwartek: od 8.00 do 17.00

piątek: od 7.00 do 14.00 

 

Do głównych zadań realizowanych przez Ośrodek należy m.in. :

 • przyznawanie i wypłata zasiłków stałych oraz przysługujących do nich dodatków i świadczeń;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków okresowych;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych;
 • przyznawanie i wypłata zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 • przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego oraz wykonywanie innych zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin;
 • przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych;
 • przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • przyznawanie i wypłata świadczeń wychowawczych
 • przyznawanie i wypłata świadczeń „Dobry start” oraz  jednorazowego świadczenia „za życiem”
 • przyznawanie i wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych
 • wydawanie Kart Dużej Rodziny
 • przyznawanie pomocy rzeczowej w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie się;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gminy;
 • występowanie do gminy o udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 • pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze;
 • wykonywanie pracy socjalnej;
 • sprawianie pogrzebów;
 • kierowanie do domów pomocy społecznej;
 • świadczenie usług opiekuńczych w domu chorego;
 • dożywianie dzieci.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij