Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Opłaty

Opłata od posiadania psów

Począwszy od roku 2008 na terenie gminy Krzyżanowice nie pobiera się opłaty od posiadania psów zgodnie z uchwała Rady Gminy Krzyżanowice nr XII/67/2007 z dnia 25 października 2007 roku.
Opłata stała za czynności nieobjęte opłatą skarbową wykonywane przez organy podległe Radzie Gminy

 1. Dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 100,00 zł.
 2. Dokonanie zmian wpisu w ewidencji działalności gospodarczej - 50,00 zł.

Opłata targowa

Opłata targowa obowiązująca na terenie gminy Krzyżanowice poza targowiskami w Zabełkowie przy ul. Nowej oraz w Chałupkach przy ul. Fabrycznej:

 1. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub osobowego - 28,00 zł dziennie.
 2. Przy sprzedaży z ręki, kosza lub innego naczynia, pojemnika czy urządzenia ustawionego na podłożu - 16,00 zł dziennie.
 3. Przy sprzedaży ze stoiska lub stołu do 2 m długości - 24,00 zł dziennie (za każdy następny rozpoczęty metr długości dodatkowo 2,00 zł).
 4. Przy sprzedaży w hali lub boksie - 28,00 zł dziennie.

Opłata targowa obowiązująca na terenie targowiska w Zabełkowie przy ul. Nowej oraz w Chałupkach przy ul. Fabrycznej:

 1. Przy sprzedaży z samochodu ciężarowego lub osobowego - 14,00 zł dziennie.
 2. Przy sprzedaży z ręki, kosza lub innego naczynia, pojemnika czy urządzenia ustawionego na podłożu - 8,00 zł dziennie.
 3. Przy sprzedaży ze stoiska lub stołu do 2 m długości - 12,00 zł dziennie (za każdy następny rozpoczęty metr długości dodatkowo 1,00 zł).
 4. Przy sprzedaży w hali lub boksie - 14,00 zł dziennie.

Opłata za umieszczenie reklamy na terenie gminy

 1. Tablice i szyldy na obiektach, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 5,17 zł + VAT.
 2.  Reklama wolnostojąca, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 8,28 zł + VAT.
 3. Malowidło ścienne (mapa, reklama), miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 2,07 zł + VAT.
 4. Reklama świetlna lub neonowa - ścienna, miesięcznie od 1 m2 powierzchni - 4,14 zł + VAT.

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

 1. W zależności od celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste, rocznie - od 0,3% do 3 % ceny nieruchomości.
 2. Czynsz dzierżawny dla gruntów rolnych jest ustalany poprzez pomnożenie stawki szacunkowej przez cenę kwintala pszenicy ustalonej przez Agencję Rynku Rolnego.

Opłata za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej stanowiących własność gminy Krzyżanowice

 1. Dla wszystkich instytucji (osoby prawne, stowarzyszenia, fundacje, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej) i osób fizycznych celem zorganizowania jednorazowej imprezy dochodowej:
  1.  Centrum Kultury w Tworkowie - 150,00 zł (bez odpłatności za korzystanie z kuchni),
  2. świetlice w Chałupkach, Nowej Wiosce, Owsiszczach, Roszkowie i Zabełkowie - 100,00 zł,
  3. Świetlica w Rudyszwałdzie - 70,00 zł.
 2.  Korzystanie z obiektów na uroczystości rodzinne, okolicznościowe - niedochodowe do 10 godzin:
  1. w salach Centrum Kultury w Tworkowie oraz świetlic w Chałupkach, Owsiszczach, Nowej Wiosce, Roszkowie i Zabełkowie:
   1. 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
   2.  każda następna godzina 6,00 zł (powyżej 10 godzin),
  2. Świetlica w Rudyszwałdzie:
   1. 8,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
   2. każda następna godzina 5,00 zł (powyżej 10 godzin).
 3. Korzystanie z obiektów przez instytucję (np.: osoby prawne, stowarzyszenia, fundacje, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej) z terenu gminy i spoza terenu gminy - 10,00 zł za godzinę.
 4. Korzystanie z obiektów w celach handlowych do 3 godzin - opłata jednorazowa 50,00 zł.
 5. Korzystanie z obiektów przez jednostki organizacyjne z terenu gminy Krzyżanowice (np.: przedszkola, szkoły, OPS) oraz organizacje społeczne z terenu gminy Krzyżanowice (DFK, PZERiI, OSP itp.) organizujące niedochodowe uroczystości i spotkania okolicznościowe dla członków tych organizacji - nieodpłatnie.
 6. Korzystający wymienieni w pkt.1-4 zobowiązani są do pełnej odpłatności za zużycie energii, gazu i wody (wg stanów licznika) z zastrzeżeniem pkt. 7.
 7. W sezonie grzewczym odpłatność za ogrzewanie olejowe i węglowe jest zryczałtowana i wynosi 1,00 zł za godzinę.
 8. Odpłatność za zużycie ręczników papierowych jest zryczałtowana i wynosi 7,00 zł za jedną paczkę zużytych ręczników (dotyczy sali w Centrum Kultury).
 9. Wykorzystanie obiektów na zebrania wiejskie, zebrania organizacji społecznych i stowarzyszeń jest nieodpłatna.
 10. za korzystanie z pomieszczeń kuchennych z zastrzeżeniem pkt. 11 w Centrum Kultury w Tworkowie wynoszą:
  1.  kuchni wraz z urządzeniami - 2,50 zł za godz.,
  2. wypożyczenie kompletu naczyń na 1 osobę - 1,00 zł (za cały okres wynajęcia),
  3. wypożyczenie obrusu - 2,00 zł za sztukę (za cały okres wynajęcia).
 11. Za korzystanie z pomieszczeń kuchni na uroczystości rodzinne, okolicznościowe (w przypadku nie wynajmowania sali widowiskowej) opłata wynosi:
  1. korzystanie z kuchni wraz z urządzeniami - 5,00 zł za godz.,
  2. w sezonie grzewczym dodatkowo opłata ryczałtowa za ogrzewanie w wysokości 10,00 zł.

Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania

 1. W strefie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obszarze DK 45 ul. Tworkowskiej i Wyzwolenia oraz DP 14-636 ul. Głównej w Krzyżanowicach:
  1. 1,00 zł - za pierwszą rozpoczętą godzinę parkowania,
  2. 1,20 zł - za drugą rozpoczętą godzinę parkowania,
  3. 1,30 zł - za trzecią rozpoczętą godzinę parkowania,
  4. 1,00 zł - za każdą następną rozpoczętą godzinę parkowania,
  5. 50,00 zł - opłata dodatkowa za nieuiszczenie opłaty za parkowanie.
 2.  W strefie płatnego parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w obszarze ulic: Moniuszki, Dworcowa i Ogrodowa, w dni od piątku do soboty, w godzinach od 1900 do 2400:
  1. stawka zryczałtowana w wysokości 3,00 zł,
  2. stawka zerowa za parkowanie samochodów dla następujących użytkowników:
   1. kierujących oznakowanymi pojazdami służ miejskich (np. straż miejska czy graniczna),
   2. kierujących oznakowanymi pojazdami służb komunalnych (np. pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodno-kanalizacyjne, telekomunikacyjne) - podczas usuwania awarii i innych świadczących usługi na rzecz gminy,
   3. osób niepełnosprawnych lub kierujących pojazdami przewożącymi osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się za okazaniem dowodu potwierdzającego niepełnosprawność.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Koncert poświęcony pamięci Ludwiga van Beethovena i Ferenca Liszta
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij