Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Współpraca zagraniczna

Granica między Republiką Czeską a Polską, rozdziela również północno-wschodnią część powiatu opawskiego od południowej części Raciborszczyzny. Tak więc dzieli ona nie tylko państwa, ale także miejscowości regionu hulczyńskiego od miejscowości położonych na Ziemi Raciborskiej, które w przeszłości łączył wspólny los. Małą enklawę w tym regionie tworzą miejscowości Hať, Píšť i Šilheřovice, po stronie czeskiej i sąsiednie wioski gminy Krzyżanowice, po stronie polskiej.

Niemal dwa stulecia wzajemnego współistnienia bez granic, przyniosły różne formy współpracy między sąsiadującymi miejscowościami. Na początku XX wieku, kontakty między sobą nawiązali między innymi pszczelarze z Krzyżanowic i Šilheřovic. W naturalny sposób współpracowali ze sobą mieszkańcy poszczególnych miejscowości. Wzajemne odwiedziny z okazji świąt rodzinnych, kościelnych, czy świeckich, były wówczas na porządku dziennym. Możemy tutaj mówić o wspólnej tradycji i obyczajach, jak również istniejących więzach rodzinnych.

 W latach 1920-1923 doszło do ograniczenia wzajemnych kontaktów, ponieważ wsie Hať, Píšť i Šilheřovice oddzielono granicą od pozostałych miejscowości, tworzących dziś gminę Krzyżanowice. Hať, Píšť i Šilheřovice zostały przyłączone do powstałej po I wojnie światowej Czechosłowacji, a miejscowości dzisiejszej gminy Krzyżanowice pozostały w państwie niemieckim. Wraz z wytyczeniem granicy zaczęły zanikać wspólne tradycje. Jedną z nielicznych, która przetrwała, była majowa pielgrzymka z miejscowości Hať do kościółka świętego Urbana w Tworkowie (Urbanek). Stopniowo, zwłaszcza po 1945 roku granica państwowa stawała się przeszkodą, która rwała wzajemną współpracę i stosunki między ludnością czeską i polską na tym terenie, z wyjątkiem nielegalnego handlu przygranicznego. Ten ostatni, po wojnie, pomagał poprawić trudną sytuację finansową ludności, po obydwu stronach granicy.

Pierwsze symptomy zwiastujące nawiązanie nowych stosunków partnerskich, pojawiły się w 1955 roku, kiedy to skontaktowały się ze sobą straże pożarne. Strażacy z Haťi byli na jednej z uroczystości w Roszkowie w 1955 roku, a w 1966 w Rudyszwałdzie. Podobnie współpracowali strażacy z Píšta i Owsiszcz oraz Šilheřovic i Zabełkowa.

Wzajemną współpracę zaczęły podejmować szkoły z Šilheřovic i Chałupek, a później Krzyżanowic. Nauczyciele i uczniowie kilkakrotnie odwiedzali się podczas weekendów. Kluby sportowe uczestniczyły w turniejach i meczach piłki nożnej. Każde z tych spotkań przebiegało w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze. Wzajemne kontakty nie miały jednakże trwałego charakteru, przede wszystkim z powodu skomplikowanej procedury uzyskiwania przepustek i obowiązujących na granicy przepisów.

Dopiero zmiana stosunków politycznych i społecznych w obu państwach po 1990 roku, stopniowo przyniosła zmiany we wzajemnych kontaktach, nie tylko między mieszkańcami, ale także między przedstawicielami samorządów. Na wspólnych spotkaniach starostów miejscowości Hať, Píšť i Šilheřovice z wójtem gminy Krzyżanowice, które miały miejsce dwa razy w roku, dyskutowano o wielu ważnych sprawach. Jednak zawsze głównym tematem było złagodzenie przepisów na granicy państwa, które umożliwiałoby swobodne przechodzenie obywateli. Udało się to w 1996 roku, kiedy otwarto przejścia: Tworków - Hať, Bolesław - Pišť, Rudyszwałd - Hať, Šilheřovice - Chałupki jako przejścia małego ruchu granicznego oraz przejście międzynarodowe Owsiszcze - Píšť.

Możliwość dalszej owocnej współpracy pojawiła się wraz z podpisaniem dwustronnej umowy między przedstawicielami gminy Krzyżanowice a samorządowcami z Haťi, Píšta i Šilheřovic. Wydarzenie miało miejsce 23.05.1998 r., z inicjatywy ówczesnego wójta gminy Krzyżanowice Wilhelma Wolnika. Podpisana umowa dotyczyła wspólnych inicjatyw na polu kulturalnym i sportowym. Corocznie opracowywany jest plan wspólnych akcji i imprez. Do najważniejszych z nich należą: Biesiada Śląska w Tworkowie, koncert poświęcony wybitnym kompozytorom L. van Beethovenowi i F. Lisztowi w Krzyżanowicach, dożynki, Festiwal Zespołów Folklorystycznych Kolaja w Haťi, turniej mini-golfa w Píšťu i inne. Warto także wspomnieć turnieje piłki nożnej trampkarzy w Haťi, juniorów w Šilheřovicach i seniorów w gminie Krzyżanowice.

Podpisanie wspomnianej umowy pomogło także w nawiązaniu stosunków partnerskich między innymi jednostkami. Już od kilku lat bardzo dobrze współpracuje straż pożarna, przedszkole i szkoła podstawowa z Owsiszcz (a ostatnio z Tworkowa) z partnerami z Píšta, a także koła emerytów, przedszkola i szkoły podstawowe w Šilheřovicach i Chałupkach, straże pożarne z Haťi i Krzyżanowic i szkoły podstawowe z Haťi i Bieńkowic.

Takie formy współpracy są bodźcem do odnawiania wspólnych tradycji, obyczajów i wzajemnego poznawania się obywateli sąsiednich miejscowości po obydwu stronach granicy, co niewątpliwie umacnia pozycję tych gmin, w ramach jednego mikroregionu, we wspólnej zjednoczonej Europie.

Oprócz aktywnej współpracy z przygranicznymi gminami czeskimi, gmina Krzyżanowice podjęła współpracę partnerską z węgierską gminą Rátka i niemiecką gminą Seeshaupt. W 2010 r. podpisano oficjalną umowę z Miastem Bohumín, z którym w praktyce wspólpraca trwala już od wielu lat.

Z partnerskimi gminami czeskimi co roku wspólnie opracowywany jest plan spotkań kulturalnych i sportowych, po obu stronach granicy. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych gmin uczestniczą w uroczystościach organizowanych zarówno przez stronę polską jak i czeską. Do programu imprez włączane są głównie te, które aktywizują i promują dzieci i młodzież. W wymianie kulturalnej bierze udział również dorosła część społeczeństwa. Do uroczystości organizowanych przez GZOKSiT należą: Biesiada Śląska w Tworkowie, Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych w Tworkowie, działanie w ramach programu Jedność małych ojczyzn jednością UE (warsztaty, plener malarski, seminarium i koncert), a do współorganizowanych i koordynowanych: Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej, dożynki gminne, udział strony polskiej w uroczystościach po stronie czeskiej. Ponadto szeroką współpracę umacniają straże pożarne - najszerszą współpracę prowadzi OSP Krzyżanowice z kolegami z Hat`i.

W ramach współpracy z węgierską gminą Ratka, przedstawiciele władz gminy towarzyszą zespołom artystycznym z gminy Krzyżanowice (chór parafialny z Krzyżanowic, zespoły taneczne Uśmiech i DFK z Tworkowa) podczas Międzynarodowego Festiwalu Folkloru organizowanego w Ratce we wrześniu. Co roku ma miejsce wymiana młodzieży szkolnej pomiędzy uczniami ZSO Krzyżanowice a szkołą z Ratki.

W ramach współpracy z gminą Seeshaupt (Niemcy) odbywają się wyjazdy zespołu tanecznego DFK Tworków oraz piłkarzy LKS Krzyżanowice do Niemiec, a sportowcy z Seeshaupt goszczą w Krzyżanowicach.

Współpraca z Miastem Bohumín to głównie realizacja wspólnym projektów z dofinansowaniem unijnym, współpraca szkół, wymiana kulturalna czy polsko-czeskie przedsięwzięcia takie jak np. spływ kajakowy po Odrze czy Jarmark na granicy.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij