Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Ścieżka przyrodnicza

 

Otwarcie ściezki przyrodniczej na Meandrach OdryDzięki zaangażowaniu władz gminnych, polskich i czeskich, przy współpracy WWF-Polska i Fundacji Zielona Liga, na obszarze granicznych meandrów Odry powstała  ścieżka przyrodnicza.  Oficjalne otwarcie ścieżki przyrodniczej nastąpiło 27 października w Szkole Podstawowej w Zabełkowie. W uroczystości uczestniczyło liczne grono gości zaproszonych z tej okazji: wójt Leonard Fulneczek i burmistrz Bohumina Peter Vicha, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Fundacji Zielona Liga, WWF, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, nauczyciele szkół polskich i czeskich. przeznaczona jest przede wszystkim dla nauczycieli i uczniów, jako rodzaj edukacji pozaszkolnej. Podczas lekcji w terenie dzieci i młodzież mogą poznać rzadkie i zagrożone gatunki dziko rosnących roślin, wolno żyjących zwierząt oraz ich siedliska. Długość ścieżki wynosi około3,5 km, a jej przejście zajmuje około1 godziny. zbiega się z trasami oznaczonych ścieżek rowerowych, tak więc mogą z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale także turyści, którzy przyjeżdżają na meandry. Tematykę ochrony granicznych meandrów Odry przybliżają tematy zawarte na poszczególnych tablicach - stacjach ścieżki przyrodniczej:

  • Przystanek I: Użytkowanie terenu w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Meandry rzeki Odry - formy użytkowania terenu na obszarze meandrów; 
  • Przystanek II: Brama Morawska, a graniczne meandry Odry - charakterystyka Bramy Morawskiej, korytarza ekologicznego i roli Odry;
  • Przystanek III: Nad brzegiem meandra - opis powstawania meandrów, mapy historyczne przedstawiające zmiany koryta rzeki w czasie;
  • Przystanek IV: Koncepcja Przestrzeń dla rzeki - co oznacza? Po co została stworzona? Jaki jest efekt jej zastosowania?
  • Przystanek V: Rośliny i zwierzęta meandrów - Natura 2000 - definicja siedliska przyrodniczego, sieć Natura 2000 i jej związek z granicznymi meandrami Odry. Fauna i flora w meandrach;  
  • Przystanek VI: Zagrożenia - roślinność inwazyjna w granicznych meandrach Odry.
     

- przystanek I

- przystanek II

 

 

- przystanek III

- przystanek IV

 

 

 

- przystanek V

- przystanek  VI

 

 

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij