Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Dane teleadresowe

 

Urząd Gminy czynny od poniedziałku do środy od 7.00 do 15.00, czwartek od 8.00 do 17.00, piątek od 7.00 do 14.00.

Kasa Urzędu Gminy czynna od poniedziałku do środy od 7.00 do 14.15, czwartek od 8.00 do 17.00 – przerwa od 14.15 do 15.00, piątek od 7.00 do 13.15 – przerwa od 8.20 do 8.40.

Interesanci w ramach skarg i zażaleń są przyjmowani przez Wójta Gminy w czwartki w godz. od 14.00 do 16.00 (zapisy w Sekretariacie Wójta nr 19).

Urząd Gminy Krzyżanowice

ul. Główna 5

47-450 Krzyżanowice

pow. raciborski, woj. śląskie

 

Sekretariat:

tel. (32) 419 40 35, (32) 419 40 50, (32) 419 40 51, (32) 419 40 58, (32) 419 42 13, (32) 414 93 51

fax. (32) 419 42 34

e-mail: ug@krzyzanowice.pl

Komórki organizacyjne Numer pokoju Numer telefonu wew.

Adres e-mail

Wójt Gminy

Zastępca Wójta

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

nr 20

nr 11

nr 16

nr 12

nr 23

106

106

127

138

139

wojt@krzyzanowice.pl

zastepca@krzyzanowice.pl

sekretarz@krzyzanowice.pl

skarbnik@krzyzanowice.pl

biurorady@krzyzanowice.pl

REFERAT ORGANIZACYJNY

Kierownik Refertau (Sekretarz Gminy)

Sekretariat Wójta

Obsługa Rady Gminy

Dział Kadr

Dział Obsługi

Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności

nr 16

nr 19

nr 23

nr 15

nr 15

nr 22

127

106

139

124

124

128

sekretarz@krzyzanowice.pl

sekretariat@krzyzanowice.pl

biurorady@krzyzanowice.pl

ug@krzyzanowice.pl

organizacyjny@krzyzanowice.pl

ewidencja@krzyzanowice.pl

REFERAT GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

Kierownik Referatu

Gospodarka Komunalna i Infrastruktura Terenowa

Inwestycje i Remonty

Drogownictwo

Zamówienia Publiczne

Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie

nr 14

nr 10

nr 18

nr 13

nr 13

nr 18

135

141

149

152

120

125

infrastruktura@krzyzanowice.pl

gospodarka@krzyzanowice.pl

inwestycje@krzyzanowice.pl

drogownictwo@krzyzanowice.pl

zamowienia@krzyzanowice.pl

nadzor1@krzyzanowice.pl

REFERAT BUDŻETU I FINANSÓW

Kierownik Refertau (Skarbnik Gminy)

Główny Księgowy

Księgowość Budżetowa

Księgowość Budżetowa

Kasa

Księgowość Podatkowa

Podatki i Opłaty Lokalne

Podatki i Opłaty Lokalne

Podatek VAT

nr 12

nr 9

nr 9

nr 9

nr 1

nr 1

nr 2

nr 2

nr 1

138

150

136

136

145

137

147

148

121

skarbnik@krzyzanowice.pl

budzet@krzyzanowice.pl

ksiegowosc@krzyzanowice.pl

ksiegowosc1@krzyzanowice.pl

kasa@krzyzanowice.pl

podatki3@krzyzanowice.pl

podatki@krzyzanowice.pl

podatki2@krzyzanowice.pl

vat@krzyzanowice.pl

REFERAT ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI GRUNTAMI

Kierownik Referatu

Geodezja, Gospodarka Gruntami, Ochrona Środowiska

Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami

 

Działalność Gospodarcza (LOP)

Czyste Powietrze

nr 4

nr 3

nr 3

 

nr 2

nr 3

133

142

142

 

140

154

rolnictwo@krzyzanowice.pl

geodezja@krzyzanowice.pl

srodowisko@krzyzanowice.pl

srodowisko1@krzyzanowice.pl

lop@krzyzanowice.pl

czystepowietrze@krzyzanowice.pl

REFERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I PROMOCJI

Kierownik Referatu

Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych

Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych

Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych

Promocja Gminy

Redaktor "Krzyżanowickich Gminnych Wieści"

nr 21

nr 21

nr 21

nr 21

nr 21

nr 1

146

 153 

 

 

131

132

srodkipomocowe@krzyzanowice.pl

srodkipomocowe1@krzyzanowice.pl

srodkipomocowe2@krzyzanowice.pl

srodkipomocowe3@krzyzanowice.pl

promocja@krzyzanowice.pl

wiesci@krzyzanowice.pl

SAMODZIELNE STANOWISKO

Kontrola Wewnętrzna

nr 23

139

kontrola@krzyzanowice.pl

BIURO PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
Pełnomocnik nr 17 126 usc@krzyzanowice.pl
STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ I SYTUACJI
Sprawy Wojskowe i Obrona Cywilna nr 24 130 oc@krzyzanowice.pl
URZĄD STANU CYWILNEGO
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego nr 17 126 usc@krzyzanowice.pl

 

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij