Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Działalność

Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki działa od 1 stycznia 1999 roku. Powołany został uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowicach nr IV/30/98 z dnia 29 grudnia 1998 r. Do najważniejszych zadań zespołu należy:

 1. W zakresie spraw administracyjno-organizacyjnych:
  • zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół podstawowych,
  • gimnazjów, przedszkoli, świetlic wiejskich i bibliotek,
  • ustalanie planów remontów oraz zadań inwestycyjnych,
  • wyposażanie jednostek w pomoce dydaktyczne i niezbędny sprzęt do realizacji programów nauczania i wychowania oraz innych zadań statutowych,
  • wizytowanie i kontrolowanie podległych placówek.
 2. W zakresie gospodarczym:
  • przeprowadzanie przeglądów placówek celem oceny ich wyposażenia oraz kontroli stanu technicznego i sanitarnego obiektów,
  • organizowanie inwentaryzacji oraz koordynowanie prac Gminnej Komisji Inwentaryzacyjnej.
 3. W zakresie finansowym:
  • obsługa wydatków płacowych i socjalnych pracowników,
  • opracowywanie rocznych preliminarzy kosztów utrzymania placówek oraz kontrola prawidłowego wydatkowania przyznanych środków,
  • sporządzanie niezbędnej sprawozdawczości.
 4. W zakresie kadrowym:
  • prowadzenie teczek akt osobowych kadry kierowniczej szkół i przedszkoli oraz pracowników świetlic i bibliotek,
  • wnioskowanie do organów gminy o powołanie komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursów na stanowiska kierownicze oraz obsługa techniczna tych konkursów,
  • organizowanie szkoleń.
 5. W zakresie zadań różnych:
  • opiniowanie wniosków w sprawach przyznawania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla kierowników placówek,
  • współorganizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w czasie wakacji i ferii.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij