Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Zarządzanie kryzysowe – ostrzeżenia, ogłoszenia

Gminne Centrum Reagowania realizuje zadania z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

 1. W zakresie spraw obronnych:
  • przeprowadzanie rejestracji i udział w poborze,
  • opracowywanie i aktualizacja planów obronnych, tworzenie warunków
  • organizacyjnych i technicznych do prawidłowego wykonania zadań obronnych,
  • organizowanie „Akcji Kurierskiej” na terenie gminy.

 2. W zakresie obrony cywilnej:
  • kompleksowego planowania, koordynacji przedsięwzięć oraz realizacji zadań z zakresu obrony cywilnej,
  • tworzenie formacji samoobrony oraz sił i środków służących tym formacjom,
  • organizacja, uruchamianie i funkcjonowanie stałego dyżuru,
  • tworzenie warunków do wykonywania przez Wójta funkcji Szafa Obrony Cywilnej Gminy.
 3. W zakresie zarządzania kryzysowego:
  • monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji oraz podejmowanie działań mających na celu ograniczanie ich skutków,
  • opracowywanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego, a w przypadku wystąpienia zagrożenia realizowanie odpowiednich procedur.
 4. W zakresie ochrony przeciwpowodziowej:
  • realizacja zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym gminy,
  • bieżące wyposażenie i utrzymanie magazynu przeciwpowodziowego,
 5. W zakresie ochrony przeciwpożarowej:
  • Zabezpieczenie logistyczne i materiałowo – techniczne jednostek OSP,
  • Nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem powierzonego sprzętu i mienia,

Zadania z zakresu zarządzania kryzysowego realizowane są na potrzeby Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, powołanego Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 0151/68/2008 z dnia 16 września 2008 roku.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij