Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Sekretarz Gminy

mgr Małgorzata Krzemien - Sekretarz Gminy Krzyżanowice
ul. Główna 5
47 - 450 Krzyżanowice
pokój nr 16
tel. (32) 419 40 50 w.127
e-mail: sekretarz@krzyzanowice.pl

 1. Sekretarz Gminy pod nieobecność Wójta i Zastępcy Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków Wójta i Zastępcy Wójta sprawuje funkcje:
  1. organu wykonawczego gminy,
  2. kierownika Urzędu Gminy.
  3. osoby kierującej bieżącymi sprawami gminy i reprezentującej ją na zewnątrz,
  4. organu administracji publicznej,
  5. organu podatkowego.
 2. Do zadań Sekretarza Gminy należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:
  1. pełnienie funkcji kierownika Referatu Organizacyjnego,
  2. wykonanie w imieniu Wójta funkcji kierownika administracyjnego Urzędu Gminy,
  3. opracowywanie projektów zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu,
  4. opracowywanie projektów podziału referatów na stanowiska pracy,
  5. opracowywanie zakresów czynności dla kierowników referatów i samodzielnych stanowisk,
  6. nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie,
  7. prowadzenie spraw kadrowych, gospodarki etatami oraz funduszem płac w Urzędzie,
  8. rozstrzyganiem spraw kompetencyjnych między pracownikami,
  9. prowadzenie spraw osobowych kierowników jednostek podporządkowanych oraz pracowników Urzędu,
  10. prowadzenie dokumentacji z zakresu dyscypliny pracy w Urzędzie,
  11. dbałość o podnoszenie kwalifikacji pracowników,
  12. dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenie,
  13. prowadzenie kontroli wewnętrznej w Urzędzie,
  14. przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu,
  15. nadzór nad przygotowywaniem projektów uchwał rady, Zarządzeń i decyzji Wójta,
  16. nadzór nad kompletowaniem dokumentacji prac Rady Gminy,
  17. wykonywanie funkcji zwierzchnika wobec pracowników bezpośrednio mu podległym,
  18. koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych,
  19. koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami, referendum i spisami,
  20. prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz książki kontroli,
  21. sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad działalnością:
   - Ośrodka Pomocy Społecznej,
   - Gminnej Biblioteki Publicznej,
  22. koordynacja i organizacja spraw związanych z działalnością SP ZLA,
  23. nadzór w zakresie przygotowania i przeprowadzenia otwartych konkursów ofert na realizacje zadań o charakterze pożytku publicznego, wykorzystania środków przez podmioty,
  24. nadzór nad administrowaniem stroną Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz stronami internetowymi,
  25. wykonywanie innych zadań na polecenie Wójta lub z jego upoważnienia.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Koncert poświęcony pamięci Ludwiga van Beethovena i Ferenca Liszta
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij