Zapisz się
do newslettera
Logo migam

SEKAP

 

– System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej to strategiczny dla rozwoju regionu innowacyjny projekt samorządów gmin i powiatów Województwa Śląskiego.

 

Zakres Projektu obejmuje stworzenie teleinformatycznego środowiska dla świadczenia usług publicznych w formie elektronicznej, działania analityczne związane z przygotowaniem organizacyjnym do wdrożenia powyższego środowiska, a następnie zarządzania działaniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych.Efektem realizacji Projektu będzie modernizacja administracji samorządowej poprzez zwiększenie poziomu wykorzystania nowoczesnych technologii informacji i komunikacji.

Dzięki realizacji Projektu wzrośnie poziom usług administracyjnych dla mieszkańców i przedsiębiorców świadczonych drogą elektroniczną oraz zwiększy się efektywność pracy administracji m.in. w zakresie realizacji tych usług.
Celem głównym projektu jest stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną oraz wzrost efektywności pracy administracji w realizacji tych usług.

Do celów ogólnych projektu należą:

  • obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych
  • podniesienie jakości usług publicznych
  • poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną
  • poprawa warunków rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej
  • zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców regionu
  • wzrost konkurencyjności regionu w skali krajowej oraz europejskiej.

Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2005 - 2008
Projekt realizowany jest w dziesięciu powiatach grodzkich, siedmiu powiatach ziemskich oraz w trzydziestu sześciu gminach.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij