Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Gmina w liczbach

Gmina o ogólnej powierzchni 6 967 hektarów posiada następujące grunty: użytki rolne 5 538 hektarów (79% powierzchni), lasy i grunty leśne 259 hektarów (4% powierzchni), grunty pod wodami 480 hektarów (7% powierzchni) oraz grunty pozostałe 690 hektarów (10% powierzchni). Do gruntów pozostałych w głównej mierze zaliczamy tereny pod zabudowę, rowy, drogi i nieużytki. W przypadku użytków rolnych największy procent - 86% stanowią grunty orne, 13% łąki i pastwiska oraz 1% sady i ogrody przydomowe.

 

Bardzo dobre gleby rolne (przewaga klasy IIIa i IIIb) stanowią idealne warunki do rozwoju sektora gospodarczego, jakim jest rolnictwo. Pomimo tego, że w ewidencji podatkowej gminy zarejestrowane są 1032 gospodarstwa rolne, to obecne warunki i realia spowodowały, że liczba rzeczywistych gospodarstw prowadzących produkcję rolną kształtuje się na poziomie 220 gospodarstw, z tego około 20 utrzymuje się tylko i wyłącznie z produkcji rolnej. Średnia gospodarstwa wg ewidencji podatkowej wynosi obecnie 3,53 ha, natomiast realną średnią szacujemy na 25-30 ha, a te największe gospodarstwa osiągają wielkość przekraczającą 200 ha.

Strukturę zasiewów kształtuje rynek. Od lat główną uprawą jest pszenica, która stanowi prawie 50% zasiewów. W dalszej kolejności są: kukurydza, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki. Na terenie gminy działa kilka specjalistycznych ferm drobiowych. W hodowli dominuje trzoda chlewna, następnie bydło mięsne.

 

Liczba mieszkańców według danych na koniec 2021 roku wynosi 11 326 osób.

Miejscowość Liczba mieszkańców ogółem Osoby zameldowane na pobyt stały Osoby zameldowane na pobyt czasow
Bieńkowice 1182 1163 19
Bolesław 471 469 2
Chałupki 1875 1605 270
Krzyżanowice 1956 1938 18
Nowa Wioska 333 326 7
Owsiszcze 742 730 12
Roszków 417 413 4
Rudyszwałd 737 721 16
Tworków 2672 2632 40
Zabełków 941 865 76

 

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Koncert poświęcony pamięci Ludwiga van Beethovena i Ferenca Liszta
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij