Zapisz się
do newslettera

Gmina w liczbach

Gmina o ogólnej powierzchni 6 967 hektarów posiada następujące grunty: użytki rolne 5 538 hektarów (79% powierzchni), lasy i grunty leśne 259 hektarów (4% powierzchni), grunty pod wodami 480 hektarów (7% powierzchni) oraz grunty pozostałe 690 hektarów (10% powierzchni). Do gruntów pozostałych w głównej mierze zaliczamy tereny pod zabudowę, rowy, drogi i nieużytki. W przypadku użytków rolnych największy procent - 86% stanowią grunty orne, 13% łąki i pastwiska oraz 1% sady i ogrody przydomowe.

 

Bardzo dobre gleby rolne (przewaga klasy IIIa i IIIb) stanowią idealne warunki do rozwoju sektora gospodarczego, jakim jest rolnictwo. Pomimo tego, że w ewidencji podatkowej gminy zarejestrowane są 1032 gospodarstwa rolne, to obecne warunki i realia spowodowały, że liczba rzeczywistych gospodarstw prowadzących produkcję rolną kształtuje się na poziomie 220 gospodarstw, z tego około 20 utrzymuje się tylko i wyłącznie z produkcji rolnej. Średnia gospodarstwa wg ewidencji podatkowej wynosi obecnie 3,53 ha, natomiast realną średnią szacujemy na 25-30 ha, a te największe gospodarstwa osiągają wielkość przekraczającą 200 ha.

Strukturę zasiewów kształtuje rynek. Od lat główną uprawą jest pszenica, która stanowi prawie 50% zasiewów. W dalszej kolejności są: kukurydza, rzepak, buraki cukrowe, ziemniaki. Na terenie gminy działa kilka specjalistycznych ferm drobiowych. W hodowli dominuje trzoda chlewna, następnie bydło mięsne.

 

Liczba mieszkańców według danych na koniec 2015 roku wynosi 11 198 osób (w tym: kobiety - 5 789, mężczyźni - 5 409).

Miejscowość Liczba mieszkańców ogółem Liczba kobiet Liczba mężczyzn
Bieńkowice 1 189 603 586
Bolesław 484 254 230
Chałupki 1 656 861 795
Krzyżanowice 1 994 1 070 924
Nowa Wioska 339 172 167
Owsiszcze 750 389 361
Roszków 470 230 240
Rudyszwałd 740 374 366
Tworków 2 719 1 406 1 313
Zabełków 857 430 427

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Koncert poświęcony pamięci L. van Beethovena i F. Liszta 2022
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij