Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Przystanie kajakowe

 

"Rzeki dzielą, rzeki łączą - budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie"
CZ.3.22/2.2.00/09.01564

 

Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Program: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013

Oś priorytetowa 22.2 Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki
Dziedzina wsparcia 22.2.2 Wspieranie rozwoju turystyki
Data podpisania umowy: 08.06.2010 r.
Koszt projektu: 404.891,55 PLN
Dofinansowanie: 258.644,24 PLN
Czas realizacji projektu: 01.06.2010 r. - 31.11.2011 r.
Partnerzy projektu: Miasto Bogumin, Gmina Krzyżanowice

Wniosek został złożony w partnerstwie z Miastem Bogumin. Przedmiotem projektu była budowa przystani kajakowych na rzece Odrze i Olzie, organizacja 4 polsko-czeskich imprez wodniackich oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla kajakarzy. Polska część projektu dotyczyła budowy przystani kajakowych w Zabełkowie i Krzyżanowicach. Po czeskiej stronie wykonano budowę przystani kajakowych na prawym brzegu Odry na terenie katastralnym Pudłov (część miasta Bugumin), lokalizacja zwana jako "Antoszowicka ławka", na terenie katastralnym Starego Bogumina, oraz na lewym brzegu Olzy na terenie Vierznowic. Projekt obejmował również instalację drewnianych altan na terenie Czech i tablic informacyjnych przy czeskich i polskich przystaniach.
Celem projektu jest rozwój ruchu turystycznego na terenie pogranicza, uatrakcyjnienie regionu przemysłowego i rozszerzenie oferty aktywnego spędzania czasu wolnego. Podniesienie świadomości miejscowych obywateli i gości dotyczącej ciekawostek w przygranicznych miejscowościach, piękna przyrody i rzek, podniesienie bezpieczeństwa turystów, umożliwienie dużej liczbie obywateli i turystów oraz początkującym wodniakom korzystania z nowego, rozwijającego się produktu - turystycznego turystyki wodniackiej. Podniesienie świadomości miejscowych obywateli pogranicza o dziedzictwie przyrodniczym i ważnej europejskiej lokalizacji Meandry Graniczne Odry.

 

 

Projekt "Rzeki dzielą, rzeki łączą" - budowa przystani kajakowych na Odrze i Olzie - PREZENTACJA

 

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij