Zapisz się
do newslettera
Logo migam

Rządowy Fundusz Polski Ład

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. To Program, który jest zbudowany wokół głównych założeń Polskiego Ładu.

  • Modernizacja basenu sportowo-rekreacyjnego w Tworkowie, podniesienie potencjału sportowo-turystycznego gminy Krzyżanowice.

fb_i_strona

Zadanie realizowane na podstawie dokumentacji pn.: Rewitalizacja i rozbudowa basenu w Tworkowie.

Zadanie otrzymało dofinasowanie w formie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 13.500.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 18.819.000,00 zł.

Zakres zadania:

- przebudowa istniejącego basenu w obrysie jego niecki z wydzieleniem części rekreacyjnej pływackiej;

- wykonanie brodzika dla dzieci oraz tzw. wodnego placu zabaw z atrakcjami wodnymi;

- wykonanie zespołu zjeżdżalni wodnych przy basenie głównym;

- wykonanie budynku zaplecza socjalnego i technologicznego dla obsługi basenu;

- wykonanie boiska do gry w siatkówkę plażową;

- elementy zagospodarowania tereny tj. place i ścieżki nawierzchnie poliuretanowe wokół obiektów basenowych wyposażenie w ławki, kosze, parasole itp.;

- wykonanie wiaty spoczynkowej;

- rozbiórka istniejących obiektów basenu tj.: brodzika dla dzieci, budynku przebieralni, budynku technologicznego, budynku kasy i otwartych sanitariatów.

 

  • Modernizacja infrastruktury drogowej, poprzez przebudowę dróg w sołectwach Chałupki i Zabełków

 gmina_krzyzanowice

Zadanie otrzymało dofinasowanie w formie promesy w ramach drugiej pilotażowej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 7.600.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania: 8.000.000,00 zł.

Planowana do przebudowy sieć, składająca się z kilku odcinków - ok. 3,5 km dróg zlokalizowanych w sołectwach Chałupki oraz Zabełków.

Głównym celem  zadania, jest poprawa warunków życia mieszkańców oraz stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju lokalnych przedsiębiorców.  Inwestycja polegająca na modernizacji infrastruktury drogowej, a tym samym na poprawie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego jest priorytetowa.  Efekt, jakim będzie udostępnienie komunikacyjne poprawiające jakość życia mieszkańców w sferze społecznej, ekonomicznej i gospodarczej pozytywnie wpłynie również na rozwój sołectwa i  gminy. 

 

  • Termomodernizacja budynku przedszkola w Zabełkowie wraz z wymianą źródeł ciepła w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Krzyżanowice.

 

Zadanie otrzymało dofinasowanie w formie promesy w trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Wysokość dofinansowania: 1.960.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania:  2.000.000,00 zł.

W ramach realizacji zadania, Przedszkole w Zabełkowie ma zostać poddane kompleksowej termomodernizacji polegającej m.in. na dociepleniu ścian, dachów wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonaniu izolacji piwnic, wymianie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na energooszczędne, wymianie instalacji c.o. oraz ogólnych pracach remontowo-budowlanych budynku.

Kolejna część wniosku dotyczy wymiany źródeł ciepła (modernizacji kotłowni węglowych) na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej, takich jak: 

- Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach;

- Przedszkole w Bolesławiu;

- Przedszkole w  Owsiszczach;

- Budynku świetlicy w którym znajdują się OSP, siedziby KGW oraz sołtysówki w Owsiszczach i w Bolesławiu.

Realizacja tej części wniosku, pozwoli na ograniczenie niskiej emisji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na ternach zamieszkiwanych przez byłych pracowników PGR-ów i ich potomnych. Nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie ilości gazów pochodzących z procesu spalania do atmosfery.

Zadanie otrzymało dofinasowanie w formie promesy w trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – PGR. Wysokość dofinansowania: 1.960.000,00 zł. Całkowity koszt zadania:  2.000.000,00 zł. W ramach realizacji zadania, Przedszkole w Zabełkowie  ma zostać poddane kompleksowej termomodernizacji polegającej m.in. na dociepleniu ścian, dachów wymianie stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, wykonaniu izolacji piwnic, wymianie instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem na energooszczędne, wymianie instalacji c.o. oraz ogólnych pracach remontowo-budowlanych budynku. Kolejna część wniosku dotyczy wymiany źródeł ciepła (modernizacji kotłowni węglowych) na ekologiczne w budynkach użyteczności publicznej, takich jak:  • Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach,  • Przedszkole w Bolesławiu  • Przedszkole w  Owsiszczach  • Budynku świetlicy w którym znajdują się OSP, siedziby KGW oraz sołtysówki                                  w Owsiszczach i w Bolesławiu Realizacja tej części wniosku, pozwoli na ograniczenie niskiej emisji przyczyni się do poprawy jakości powietrza na ternach zamieszkiwanych przez byłych pracowników PGR-ów i ich potomnych. Nastąpi redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę starych systemów grzewczych o niskiej sprawności energetycznej. Uzyska się mniejsze zapotrzebowanie na ciepło, czego efektem będzie zmniejszenie ilości gazów pochodzących z procesu spalania do atmosfery.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

35 lat zespołu tanecznego Uśmiech z Tworkowa
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij