Przejdź do treści
Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Krzyżanowice
Krzyżanowice
BIP
Gp-Zp.27101.5.2024 Budowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach
Przedmiot postępowaniaBudowa suchego zbiornika retencyjnego na rowie H14 w Krzyżanowicach
Numer postępowaniaGp-Zp.27101.5.2024 
Statuswszczęte / rozstrzygnięte / unieważnione / archiwalne
Typ zamówieniaZamówienia powyżej 130 tyś. zł
Rodzaj zamówienianp. roboty budowlane
Data ogłoszenia2024-05-06 
Termin składania ofert2024-05-29 godz 11:00
Termin otwarcia ofert2024-05-29 godz 12:00
Link do zamówieniaSkładanie ofert następuje za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-e0f52580-fb03-11ee-b81b-aebd110f5279
Informacje o zamówieniuZadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
AktualizacjeAKTUALIZACJA 22.05.2024 r.
UWAGA!
Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 29.05.2024 r.

W związku z powyższym zamieszczamy:
– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 22.05.2024 r.
– ZMIENIONĄ SWZ z dnia 22.05.2024 r.
– Zmieniony zał. nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy

AKTUALIZACJA 17.05.2024 r.
UWAGA!!
W związku z wpływem dużej ilości pytań dot. przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 28.05.2024 r., tak aby wszyscy zainteresowani w równym stopniu mogli zapoznać się z odpowiedziami, wyjaśnieniami oraz uzupełnieniami dokumentacji postępowania.

W związku z powyższym zamieszczamy:
– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 17.05.2024 r.
– ZMIENIONĄ SWZ z dnia 17.05.2024 r.
– Zmieniony zał. nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy
Specyfikacja Warunków Zamówienia
 • Zmieniony zał. nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy – aktualizacja 22.05.2024 r.
 • Zmieniona SWZ z dnia 22.05.2024 r.
 • Zmieniony zał. nr 7 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy aktualizacja 17.05.2024 r.
 • Zmieniona SWZ z dnia 17.05.2024 r.
 • Zał. nr 9 do SWZ – Dokumentacja projektowa – cz. II
 • Zał. nr 8 do SWZ – Dokumentacja projektowa – cz. I
 • Załączniki do SWZ nr 1-7 i 10-11
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) z dnia 06.05.2024 r.
Zapytania i odpowiedzi
 • Zapytania z dnia 10.05.2024 r. wraz z odpowiedziami
 • Zapytania i wnioski o wyjaśnienie z dn. 13-15.05.2024r.
 • Zapytania i wnioski o wyjaśnienie z dn.16.05.2024r.
 • Odpowiedzi do pyt. z dn. 13 i 15.05.2024 r + załączniki
 • Odpowiedzi do pyt. nr 2 z dn. 15.05.2024 r. i 16.05.2024 r. + wstępna promesa dofinansowania inwestycji
Załączniki
Informacja o przeznaczonych środkach
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyniku postępowania