Zapisz się
do newslettera
Aktualności
Oferta pracy w GZOKSiT na stanowisku referenta ds. księgowości

Oferta pracy w GZOKSiT na stanowisku referenta ds. księgowości

Dyrektor GZOKSiT w Krzyżanowicach ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. księgowości w Gminnym Zespole Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie

 

 

Pełny wymiar czasu pracy

Umowa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (umowa na zastępstwo)

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie średnie lub wyższe- profil- ekonomia, rachunkowość,
 2. biegła znajomość obsługi komputera, w tym programu EXCEL oraz urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 2. znajomość obsługi programu SJO BeSTi@ oraz Systemu QNT,
 3. znajomość przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności zakresu ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy
  o dochodach jst, ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Prowadzenie rachunkowości placówek, dla których GZOKSiT prowadzi gospodarkę księgowo-finansową,
  2. Dokonywania wewnętrznej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących księgowanych operacji gospodarczych i finansowych,
  3. Dekretacja dokumentów księgowych, obsługa księgowa programu księgowego oraz wprowadzanie przelewów w internetowym serwisie bankowym,
  4. Prowadzenie kartotek materiałowych, ksiąg inwentarzowych, prowadzenie ewidencji analitycznej dla środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych,
  5. Rozliczenie podatku VAT, w tym sporządzenie deklaracji VAT poszczególnych placówek,
  6. Sporządzenie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z operacji finansowych.

 

Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) CV,

3) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

4) kserokopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,

5) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV, powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki w Krzyżanowicach z/s w Tworkowie, 47-451 Tworków, ul. Zamkowa 48, w terminie do dnia
23 kwietnia 2021 do godz. 14.00. Aplikacje, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

 

Klauzula informacyjna RODO:

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu
i Turystyki w Krzyżanowicach z siedzibą w Tworkowie, ul. Zamkowa 48, 47-451 Tworków

2) ADO wyznaczył osobę do kontaktu, która jest dostępna pod adresem mailowym: iod@krzyzanowice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez rekrutacji aktualnej i rekrutacji przyszłych, maksymalnie przez okres 2 lat.

5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody.

6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Dyrektor GZOKSiT

 

mgr Daria Wieczorek

 

X

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Jarmark na Granicy maj 2021
Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij