Zapisz się
do newslettera
Logo migam
Wydarzenia

Podsumowanie współpracy z Czechami


W spotkaniu, które odbyło się 16 marca 2006 r. w Szilerzowicach uczestniczyli starostowie czeskich gmin Hać, Piszcz, Szilerzowice, natomiast ze strony polskiej wójt gminy Krzyżanowice Leonard Fulneczek i dyrektor GZOKSiT Grzegorz Utracki. Podczas spotkania omówiono wszystkie działania, które były zaplanowane w oficjalnym programie współpracy gmin partnerskich na rok 2005.

Wśród działań zorganizowanych i zrealizowanych przez gminę Krzyżanowice znalazły się m.in.: Przegląd Teatrzyków, projekt Muzyczne pejzaże pogranicza polsko-czeskiego, Festyn Rodzinny w Tworkowie, Dożynki Gminne w Bolesławiu. Z zaplanowanych imprez, z powodu nieobecności wielu zawodników, nie odbył się Turniej Piłki nożnej Seniorów.

Wszyscy byli zgodni, że w ostatnich latach w ramach współpracy gmin sąsiadujących po obu stronach granicy zrobiono bardzo wiele. Działania te dotyczą nie tylko władz gmin, ale przede wszystkim poszczególnych placówek oświatowych, instytucji i organizacji społecznych, a także indywidualnych mieszkańców. Od 8 lat, od podpisania oficjalnej umowy, współpraca rozrosła się do takich rozmiarów, że jest wiele imprez nie wpisanych w oficjalny program współpracy, a które odbywają się. Największym osiągnięciem, zdaniem uczestników spotkania, jest to, że nie potrzeba inspiracji i zachęty ze strony władz gminnych do wspólnych działań, ponieważ organizacje, czy to koła emerytów, czy strażacy, przedszkola i szkoły same dążą do tego - szukają sobie partnerów i nowych zadań, które mogliby ze stroną czeską realizować.

Przyglądając się okolicznym gminom, i to zarówno po stronie czeskiej, jak i polskiej, w powiecie hulczyńskim i w raciborskim, uznano, że to cztery gminy: Hać, Piszcz, Szilerzowice i Krzyżanowice prowadzą najbardziej aktywną, dynamiczną i rozbudowaną współpracę.

Na spotkaniu został ustalony kalendarz działań, które będą wspólnie realizowane w roku 2006. Po stronie gminy Krzyżanowice znalazły się: Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, projekt Tradycje i współczesność w kulturze pogranicza polsko-czeskiego, Międzynarodowy Turniej Piłki Nowej Seniorów oraz Dożynki Gminne w Owsiszczach.

Projekt i wykonanie © Margomedia Sp. z o.o.

Stara wersja serwisu

Portal www.krzyzanowice.pl wykorzystuje pliki cookies, czyli tzw "ciasteczka". W przypadku braku akceptacji korzystania z plików cookies prosimy o opuszczenie strony.
Zamknij