Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001146 pn. „Aktywni wśród przyrody” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach “Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska

Celem projektu złożonego do dofinansowania przez Gminę Krzyżanowice w partnerstwie z czeską gminą Szylerzowice jest zwiększenie świadomości mieszkańców na temat atrakcyjnych przyrodniczo miejsc znajdujących się w bliskim sąsiedztwie miejsca zamieszkania, m.in. Alei Hroza oraz przypałacowych parkach w Tworkowie, Krzyżanowicach, Chałupkach i Szylerzowicach. W ramach projektu zorganizowano wspólne polsko – czeskie działania na świeżym powietrzu, w okolicznościach pięknej przyrody parków. Mieszkańcy i przyjezdni goście, dzieci i dorośli mieli okazję uczestniczyć w zajęciach jogi, zumby i aerobiku, a także marszu nordic walking. Dodatkowo w parku w Tworkowie dzieci rywalizowały w biegach przełajowych.

Nawiązana w ramach projektu współpraca gmin wpłynęła na aktywizację obywateli w sferach przyrodniczych, ekologicznych, czy prowadzenia zdrowego stylu życia.

Celem projektu jest także ugruntowanie w świadomości mieszkańców informacji, iż w celu rekreacyjnego działania, nie trzeba wyjeżdżać poza własny dom. Piękne miejsca i niezwykłe pomniki przyrody znaleźć można na każdym kroku w partnerskich gminach. Aby wypromować i uświadomić mieszkańców o niezwykle atrakcyjnych przyrodniczo miejscach, gdzie w dodatku istnieją możliwości zarówno wypoczynku, jak i uprawiania różnego rodzaju aktywności fizycznej, został wydany Informator o parkach Gminy Krzyżanowice i Szylerzowice.


Wartość całego projektu: 30.200,00 EUR

Wartość projektu dla Gminy Krzyżanowice: 17.280,00 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR dla gminy Krzyżanowice: 14.688,00 EUR