Przejdź do treści

Powstanie orkiestry

Orkiestra Dęta z Krzyżanowic powstała w 2008 r. Inicjatorem, założycielem a zarazem dyrygentem jest Krzysztof Fulneczek, absolwent wydziału artystycznego Uniwersytetu Śląskiego.

Pierwsza próba odbyła się 18 kwietnia 2008 r. w skromnym 7-osobowym składzie, w świetlicy w Roszkowie. Później próby przeniesiono do sali OSP w Krzyżanowicach. Z czasem orkiestra zaczęła się formować. Debiutancki koncert odbył się 24 sierpnia 2008 r. na Festynie Letnim w Krzyżanowicach. W repertuarze znalazło się wówczas 8 utworów.

Działalność orkiestry

Działalność Gminnej Orkiestry Dętej zainaugurował oficjalnie Koncert Noworoczny, który odbył się 7 stycznia 2010 r. w Centrum Kultury w Tworkowie. Jednak już przed tym wydarzeniem – od kwietnia 2008 r. –  zespół udzielał się na uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie gminy Krzyżanowice. 

Orkiestra koncertuje przy różnych okazjach, m. in. podczas imprez w Centrum Kultury w Tworkowie, na jarmarkach w Chałupkach, gminnych dożynkach, procesji konnej w Bieńkowicach, na festynach. Prowadzi też przemarsze, a także gra na mszach św. i innych uroczystościach kościelnych.

Aby zachęcić młodych ludzi do nauki gry na instrumentach dętych orkiestra zorganizowała cykl koncertów w szkołach na terenie gminy Krzyżanowice. Efektem tego jest działająca od 2009 roku przy orkiestrze szkółka nauki gry na instrumentach licząca 30 osób.

Z orkiestrą współpracuje wielu muzyków, w tym także zawodowych, co zapewnia jej wysoki poziom muzyczny. Sami członkowie cenią sobie świetną atmosferę panującą w zespole. Jest chętnie zapraszana na uroczystości zarówno w kraju jak i za granicą prezentując bardzo bogaty repertuar estradowy i marszowy. Zespół przygotowuje się także do nagrania płyty kompaktowej.

Repertuar

W repertuarze orkiestry znajdują się utwory wszystkich rodzajów muzyki. Od standardowych marszy, walców, polek, przez utwory muzyki klasycznej po muzykę rozrywkową. Na repertuar obecnie składa się ok. 60 utworów. Oprócz tego orkiestra wykonuje pieśni kościelne i oprawę liturgiczną mszy.

Członkowie

W ciągu 2-letniej działalności przez Orkiestrę Dętą Gminy Krzyżanowice przewinęło się ok. 50 muzyków, nie tylko z naszej ale i z okolicznych gmin. Aktualnie Orkiestra liczy 35 członków i ciągle się rozrasta, zapraszając do współpracy wszystkich chętnych entuzjastów wspólnego muzykowania.