Przejdź do treści

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Krzyżanowice

Projekt ten dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt zakłada przeprowadzenie gruntowanej termomodernizacji budynków w których mieszczą się Szkoły Podstawowe w Tworkowie i Chałupkach.

W ramach zaplanowanych prac planuje sie kompleksową termomdoernizację związaną z ociepleniem, wykonaniem nowej elewacji, wymianą stolarki okien i drzwi zewnętrznych oraz zmianą źródeł ciepła na bardziej ekologiczne i oszczędne. W budynkach wymienione zostanie również oświetlenie.

Na realizację całego zadania przewidziano kwotę prawie 6.500.000,00 PLN

Dofinansowanie pozyskane ze środków Europejskich to prawie 4.300.000,00 PLN