Przejdź do treści

Projekt nr Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001605 pn. „Ludzie i kultura pogranicza polsko-czeskiego” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP „Przekraczamy granice”, w ramach „Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” w Programie Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Celem projektu jest poszerzanie informacji na temat organizacji społecznych na terenie pogranicza polsko- czeskkiego, a także  utworzenie przestrzeni i okazji do poszerzenia współpracy z innymi organizacjami i społecznikami, a w dalszej perspektywie również społecznościami, jak również instytucjami publicznymi.

W ramach projektu zorganizowano 4 wydarzenia kulturalne za które odpowiedzialni byli Partnerzy projektu:

  1. Transgraniczny festiwal Kultury u Organizacji pozarządowych – Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim
  2. Festiwal Organizacji Społecznych  – Gmina Krzyżanowice
  3. Festiwal Możliwości – Obec Silherovice
  4. BAMBIFEST – Rada deti a mladeze Moravskoslezskeho kraje, z. s.

Dofinansowanie:

Wartość projektu dla Gminy Krzyżanowice: 17.810,00 EUR

Dofinansowanie ze środków EFFR: 15.138,50 EUR