Przejdź do treści
Kosciol-Wszystkich-Swietych-w-Bienkowicach.jpg
Kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych
Raciborska 63 47-451 Bieńkowice

Obiekt w stylu barokowym wzniesiony w latach 1719-30. Jest to budowla jednonawowa, murowana, orientowana. Fasadę główną zastępuje wieża bez hełmu. Ołtarz główny przedstawiający św. Piotra i dwa boczne są utrzymane w tradycjach barokowych z II połowy XIX wieku. Zostały namalowane przez Antoniego Scholtza. Ambona została ozdobiona licznymi rzeźbami przez Oczka z Mistka. 

W kościele na uwagę zasługują również dwie marmurowe kropielnice przyścienne, pochodzące z 1844 roku, i barokowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego. W ostatnich latach kościół poddany został generalnemu remontowi poprzez odtworzenie dawnych wież, przebudowanie dachu, zainstalowanie nowego zegara na wieży oraz zakupienie i zamontowanie nowych dzwonów. Obok kościoła znajduje się klasycystyczna plebania, zbudowana w 1801 roku.

Jest to obiekt klasycystyczny, zbudowany w I połowie XIX wieku. Posiada trójkątny szczyt z Okiem Opatrzności, zwieńczony krzyżem bożogrobowców. 

Został zbudowany w 1855 roku. Jest to obiekt dwukondygnacyjny, drewniany o konstrukcji zrębowej, obrzucony gliną. 

Krzyż – Pomnik poległych w wojnach
ul. Pomnikowa, 47-451 Bieńkowice

Pomnik poświęcony mieszkańcom Bieńkowic poległym na wojnie francusko-pruskiej w latach 1870-71, powstał  w 1871 roku. Pomnik ufundowało dwóch mieszkańców wsi – panowie Gałda i Wodarz. Po I wojnie światowej przy krzyżu wybudowano ogrodzenie i umieszczono tablicę z nazwiskami poległych mieszkańców.

Działania podczas II wojny światowej nie uszkodziły obiektu, jednak wkrótce po wojnie zdemontowane zostały tablice, a w roku 1968, decyzją ówczesnych władz lokalnych, zburzone i wywiezione zostało ogrodzenie. Pozostał tylko krzyż, a obejście zostało zagospodarowane i utrzymane przez okolicznych mieszkańców.

Dopiero w 2003 roku sołtys Bieńkowic – Franciszek Fulneczek wraz z garstką zapaleńców dokonali gruntownego odnowienia pomnika. Pomnik poświęcił ks. Andrzej Zocłoński, a uroczystego odsłonięcia tablic dokonali: wójt gminy Leonard Fulneczek oraz Karol Uliczka i Alojzy Karpisz