Przejdź do treści
Jednostka obsługująca

Urząd Gminy, Referat Organizacyjny Piętro I, biuro nr 22

tel.: 32 419 40 50 wew. 128

Wymagane dokumenty:

  • dotychczasowy dowód osobisty a w przypadku jego utraty, ważny paszport (dot. osób, które go posiadają),
  • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,

Szczegółowe informację dostępne są na stronie obywatel.gov.pl

https://obywatel.gov.pl/pl/dokumenty-i-dane-osobowe

 

Jednostka obsługująca

Urząd Gminy, Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami, Parter, biuro nr 3

tel.: 32 419 40 50 wew. 142

Informacje ogólne dotyczące systemu gospodarki odpadami

Deklaracja odpady komunalne

Jednostka obsługująca

Urząd Stanu Cywilnego Piętro I, biuro nr 17

32 419 40 50 wew. 126

Szczegółowe informacje dotyczące wydawanych akt.

Podanie o wydanie aktu

Jednostka obsługująca

Urząd Gminy, Referat Organizacyjny Piętro I, biuro nr 22

tel.: 32 419 40 50 wew. 128