Przejdź do treści

DFK

Na terenie Gminy Krzyżanowice działa aktywnie sześć Terenowych Kół Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców woj. śląskiego, są to: DFK Bieńkowice, DFK Bolesław, DFK Krzyżanowice, DFK Owsiszcze, DFK Tworków i  DFK Zabełków-Chałupki. Koła te zrzeszają w swoim gronie  632 osoby, w tym 580 członków opłacających składki członkowskie oraz 52 członków wspierających tzw. aktywistów.  

Zarządy kół DFK i ich członkowie współpracują regularnie z innymi organizacjami pozarządowymi na terenie sołectw i lokalnym samorządem.

DFK Tworków zrzeszając prawie 300 aktywnych członków współpracuje z Przedszkolem w Tworkowie w zakresie wspierania oddziału niemieckojęzycznego.

Zarząd DFK jest również gospodarzem Domu Kultury Mniejszości Niemieckiej przy ul. Głównej 22 w Tworkowie, gdzie odbywają się regularnie coroczne wiosenne i jesienne kursy języka niemieckiego dla dzieci szkolnych i przedszkolnych w czasie  organizowanych „Samstagkursów”.

Od roku 1995 przy DFK Tworków działa nieprzerwanie Młodzieżowy Zespół Taneczny „Tworkauer  Eiche, który od samego początku działalności prezentuje wysokie umiejętności tańca ludowego rejonu Raciborszczyzny i Śląska. Zespół wielokrotnie reprezentował Gminę Krzyżanowice, Powiat Raciborski, Województwo Śląskie na imprezach kulturalnych w kraju jak i poza jego granicami. Trzykrotnie reprezentował Gminę i Mniejszość Niemiecką w  Polsce  na   Europejskich   Festiwalach    tańca   ludowego  w  Kielcach,  Szwecji  i  Belgii.

 

Ponadto Zarząd koła DFK w Bieńkowicach opiekuje się Domem Kultury DFK przy ul. Raciborskiej 17 w Bieńkowicach, w którym eksponowana jest wystawa znalezisk geologicznych ziemi raciborskiej z różnych okresów ery geologicznej. W  Domu  Kultury ma również swoją siedzibę Filia Biblioteki Gminnej.