Przejdź do treści
etr2.png

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną są pełnoprawnymi obywatelami naszego kraju. Mają dokładnie takie same prawa jak wszyscy, ale często się zdarza, że nie są tego świadomi. Dostęp do informacji dla tej grupy bywa mocno utrudniony z uwagi na język, jakim na co dzień się posługujemy. Oczywiście tak nie musi być. Za sprawą „Ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami” z 19 lipca 2019 roku w polskim prawie pojawił się zapis o tekście łatwym do czytania – Easy to read (ETR). Zapis ten dotyczy głównie instytucji publicznych, ale sprawił, że ludzie zaczęli mówić o potrzebach różnych grup – w tym osób z niepełnosprawnością intelektualną. ETR odpowiada na te potrzeby – pozwala samodzielnie zrozumieć czytany tekst, a tym samym daje dostęp do informacji. Przy okazji jasne stało się, że tekst łatwy do czytania pomaga także innym odbiorcom – osobom z problemami poznawczymi, w kryzysach psychicznych czy osobom, które słabo znają język polski, np. cudzoziemcom. W tym artykule chcę wyjaśnić, dlaczego ETR jest taki ważny i jak tworzyć teksty łatwe do czytania i zrozumienia.

Chociaż zasad ETR jest sporo, to tak naprawdę dla nas nie jest to takie trudne, jak walka osób z niepełnosprawnościami o dostępność informacji. Dzięki ETR osoby niegdyś pomijane będą mogły mieć dostęp do kultury, sportu i przede wszystkim do urzędów.

Tekst TER o działalności urzędu gminy.
  • Tekst do pobrania