Przejdź do treści

Tytuł projektu:
Pogłębienie współpracy szkół podstawowych w zakresie edukacji i spędzania wolnego czasu w regionach przygranicznych CZ-PL

Numer rejestracyjny:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001588

Informacja o projekcie:
Projekt polegać będzie na realizacji szeregu spotkań i działań nakierowanych na nawiązanie współpracy między szkołami podstawowymi z czeskich Szylerzowic i polskich Chalupek. Działania przewidziane w projekcie będą dążyć do poznawania przyrody pogranicza w duchu jej poszanowania, wzajemnej współpracy oraz integracji podopiecznych obu szkół oraz kadry dydaktycznej. Przewiduje się również rozbudowę ogrodu przy szkole w Szylerzowic, gdzie odbywać się będą pl-cz zajęcia integracyjne.

Partnerzy projektu:

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace

Gmina Krzyżanowice