Przejdź do treści

Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział 165 – Sekcja Krzyżanowice

Najstarszym lotującym hodowcą gołębi pocztowych na terenie gminy Krzyżanowice jest Paweł Krzyżok z Tworkowa. Jako 18-latek zapisał się do istniejącej sekcji Tworków, która w latach 1953 – 1956 należała do oddziału Racibórz. Sekcja liczyła wówczas ok. 20 członków. W 1962 roku powstał oddział Tworków. Z inicjatywy hodowców: Karola Piechaczka, Edmunda Berlika i Brunona Harazima, w 1970 roku założono X Grupę Lotową Tworków. Jej członkami było 79 hodowców z okolicznych wiosek: Tworkowa, Bieńkowic, Bolesławia, Owsiszcz, Krzyżanowic, Nowej Wioski i Roszkowa. Po reorganizacji PZHGP w miejsce grupy lotowej powstał oddział, który zrzeszał wszystkich hodowców z terenu gminy Krzyżanowice. Wtedy do oddziału dołączyli hodowcy z Zabełkowa, Rudyszwałdu i Chałupek. W latach 1986-1987, przy dużym wsparciu władz gminy i rad sołeckich wszystkich wsi oraz ogromnym zaangażowaniu samych hodowców, krzyżanowicki oddział PZHGP wybudował, na działce położonej na Hanowcu w Tworkowie, własny punkt wkładania gołębi. Inicjatorem przedsięwzięcia był wieloletni sekretarz oddziału Karol Piechaczek. W maju 1987 roku oddano do użytku Dom Hodowcy – chlubę oddziału. W 1988 roku Oddział Krzyżanowice liczył 101 członków. W roku 2008, z inicjatywy prezesa oddziału, Erwina Janeckiego, wyremontowano oraz zmieniono wystrój wnętrz Domu Hodowcy. Po zakończeniu sezonu lotowego, który trwa od maja do września, hodowcy biorą udział w wystawach gołębi pocztowych. Są na nich eksponowane gołębie, które osiągnęły najlepsze wyniki w poszczególnych klasach w okresie ostatnich 2 lat. Wystawy odbywają się na szczeblu: sekcji, oddziału, rejonu, okręgu i kraju. Co 2 lata organizowane są olimpiady międzynarodowe. Z krzyżanowickiego oddziału aż dwóch hodowców może się poszczycić tym, że ich gołębie reprezentowały Polskę na olimpiadach: w 1999 roku w angielskim Blackpool – gołąb Pawła i Piotra Barcz z Owsiszcz oraz w 2003 roku w Lievin we Francji – gołąb Erwina Janeckiego z Bieńkowic. Z roku na rok liczba hodowców gołębi pocztowych maleje, ponieważ hobby to wymaga dużo czasu i też niemałych pieniędzy. Aktualnie sekcja liczy 29 hodowców a w skład zarządu wchodzą: Denis Rybarz – prezes, Marian Kurzidem – skarbnik i Jerzy Drobny – sekretarz.