Przejdź do treści


Informacje ogólne dotyczące systemu gospodarki odpadami – zmiany od 01.01.2024r.

Terminy i płatności

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XV/108/2019 z dnia 4.12.2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za gospodarowanie odpadami należy dokonać w terminach:

 1. za I kwartał do 15 marca,

 2. za II kwartał do 15 czerwca,

 3. za III kwartał do 15 września

 4. za IV kwartał do 15 grudnia

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin wskazany w punktach 1, 2, 3, 4 powyżej.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wpłacać:

– w kasie Urzędu Gminy w Krzyżanowicach,

– w banku,

– przelewem na rachunek bankowy indywidualnie przypisany każdemu płatnikowi (w tytule przelewu proszę wpisywać nr ewidencyjny).

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zgodnie z obowiązującą uchwałą nr XIV/104/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0007.IV.10.2015 r. Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 24 luty 2015 r. w sprawie metody ustalenia opłaty oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokość stawki wynosi: 

 1. dla nieruchomości zamieszkanej przez 1 do 3 osób – 29,00 zł miesięcznie od osoby,

 2. dla nieruchomości zamieszkanej przez 4 do 6 osób – 28,00 zł miesięcznie od osoby,

 3. dla nieruchomości zamieszkałej przez 7 i więcej osób – 27,00 zł miesięcznie od osoby.

Stawka za brak segregacji lub nieprawidłową segregację będzie wynosiła potrójną wartość stawki wyliczonej na podstawie ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Opłaty opisane powyżej dotyczą odpadów powstających w trakcie normalnego procesu bytowego człowieka, nie dotyczy to odpadów powstających w dużych ilościach np. podczas prowadzonego remontu itp.

Obowiązki właścicieli nieruchomości

 1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej wyposaża nieruchomość w pojemnik do zbiórki odpadów zmieszanych oraz popiołu.

 2. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek podpisania umowy na odbiór odpadów z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie na prowadzenie tej działalności w Gminie Krzyżanowice (m.in. prowadzący działalność gospodarczą, budynki użyteczności publicznej).

 3. Właściciel jest obowiązany złożyć do Wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami jak również aktualizować deklarację nanosząc zmiany będące podstawą do ustalenia należności opłaty za gospodarowanie odpadami (urodzenia, zgony, zmiana miejsca zamieszkania itp.). Jeżeli z jakiś względów właściciel nie ma możliwości złożenia zmian może dokonać zmian jego pełnomocnik (Pełnomocnictwo potwierdzone przez notariusza).

 4. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składa wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)

Na terenie Gminy Krzyżanowice funkcjonuje PSZOK w Zabełkowie przy ul. Długiej 19 w siedzibie firmy EKOLAND.

Przypominamy!
Aby przekazać odpady do PSZOK konieczne jest umówienie telefoniczne terminu (dnia i godziny) pod numerami:

32 419 60 32 lub 32 419 69 30.

Obsłużeni zostaną tylko mieszkańcy, którzy wcześniej uzgodnią termin odbioru odpadów!

Godziny otwarcia PSZOK- u (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy):

w poniedziałki od 9:00-15:00,

w środy od 12:00-17:00,

w piątki od 9:00-15:00,

w soboty od 9:00-12:00,

we wtorki, czwartki oraz dni ustawowo wolne od pracy NIECZYNNE!

Wszyscy mieszkańcy mogą nieodpłatnie dostarczać selektywnie zebrane odpady oraz odpady niebezpieczne typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte akumulatory, ogniwa, baterie, opony, odpady wielkogabarytowe, przeterminowane lekarstwa.

Aby oddać odpady do PSZOK-u należy ze sobą zabrać dokument potwierdzający zgłoszenie nieruchomości do systemu w Gminie (zostaje nadany indywidualny nr ewidencyjny).  

Większe ilości odpadów wysegregowane np. z remontu można we własnym zakresie oddać w PSZOK. Informacja dotycząca płatności za większe ilości odpadów dostępna w firmie EKOLAND pod numerami telefonu 32 419 60 32 lub 32 419 69 30.

Pojemniki i worki do segregacji odpadów

Na terenie nieruchomości stosuje się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do  zbierania odpadów komunalnych:

-pojemniki i worki na odpady o poj. 80l, 110l, 120l;

-pojemniki na odpady o pojemności 240l, 1100l.

Worki do selektywnego zbierania odpadów mieszkaniec otrzymuje nieodpłatnie w ramach wymiany za wystawione worki. W worki można również zaopatrzyć się w PSZOK oraz w Urzędzie Gminy.

Ograniczenia

W ramach ponoszonej opłaty za odpady komunale można oddać do PSZOK-u:

– 300 kg czystego gruzu/rok,

– 4 sztuki opon/rok (pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej)

Odpady należy wystawić przed posesję do godziny 7:00 w dniu zbiórki, w miejsce niezagrażające bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz pieszym.

Odbierane będą

MEBLE (rozebrane) – stoły, szafy (szafki), łóżka, krzesła, półki, sofy, dywany, chodniki, wycieraczki, materace, wykładziny podłogowe, suszarki do bielizny, duże żyrandole, sztuczne choinki, duże lustra.
OPAKOWANIA – skrzynki (drewniane, plastikowe) po warzywach, puste beczki (za wyjątkiem beczek po olejach, smarach, substancjach niebezpiecznych).
WÓZKI DZIECIĘCE, ZABAWKI DUŻYCH ROZMIARÓW, ROWERY.
MEBLE OGRODOWE – stoły, krzesła, stojaki, parasole, baseny dmuchane itp.
ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY i ELEKTRONICZNY – lodówki, telewizory, zamrażarki, pralki, zmywarki, drobny sprzęt RTV, roboty kuchenne itp.
ARTYKUŁY GOSPODARSTWA DOMOWEGO – deski do prasowania, wiadra, miski itp.

NIE będą odbierane

ODPADY OGRODOWE (trawa, liście, gałęzie, korzenie, folie do uszczelniania np.: basenów, oczek wodnych, folie szklarniowe),
• ODPADY KOMUNALNE (zmieszane),
• ODPADY ROLNICZE – folie, sznurki, worki po nawozach, worki typu BIG-BAG itp.
• ODPADY REMONTOWE – płytki (terakota, glazura), materiały izolacyjne takie jak styropian, papa, eternit, wata szklana, dachówki, blachodachówki, wszelkiego rodzaju szkło okienne, gruz, pustaki, cegły, płyty gipsowo-kartonowe, rynny – metalowe i plastikowe, rury – kanalizacyjne, ciepłownicze, kostka brukowa, opakowania po cemencie, kleju, opakowania po piankach montażowych, klejach, panele elewacyjne, ścienne i podłogowe, elementy ogrodzenia, linoleum.
• CZĘŚCI SAMOCHODOWE – zderzaki, szkło samochodowe, reflektory, elementy karoserii, fotele, itp.
• OPONY – od samochodów osobowych, rowerów, taczek, motocykli itp.
• ARMATURA SANITARNA – baterie, umywalki, zlewozmywaki, muszle klozetowe, wanny, brodziki, bidety, spłuczki, grzejniki.
• STOLARKA BUDOWLANA – deski drewniane, belki, panele, ramy okienne drewniane, plastikowe, drzwi, rolety.
• ODPADY NIEBEZPIECZNE – np. puszki po farbach, beczki po olejach, chemikaliach, smole, rozpuszczalniki (np. rozcieńczalniki, benzyna lakowa, benzyna ekstrakcyjna), środki ochrony roślin I i II klasy (np. herbicydy, środki do zwalczania szkodników), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (np. świetlówki, jarzeniówki, termometry), farby, tusze, kleje, żywice nie zawierające substancji niebezpiecznych, leki (wyłączając leki cytostatyczne i cytotoksyczne oraz igły, strzykawki, opatrunki, aerozole), baterie i akumulatory ołowiowe, niklowo-kadmowe, zawierające rtęć oraz inne, tonery i kartridże, oleje inne niż spożywcze.
• INNE – taśmy górnicze.
Odpady nie podlegające zbiórce w ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych (w przypadku odpadów poremontowych/pobudowlanych oraz niebezpiecznych) można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Długiej 19 w Zabełkowie.