Przejdź do treści

Historia Koła Nr 2 „Bażant”

Koło Łowieckie Nr 2 „Bażant” w Raciborzu powstało w 1953 r. z podziału koła łowieckiego „Łoś” na dwa Koła. Nowo powstałe Koło przybrało nazwę Koła Łowieckiego Nr 2 „Gwardia” w Raciborzu, a uchwałą Walnego Zebrania członków z dnia 11.05.1991r. zmieniło nazwę na Koło Łowieckie Nr 2 „Bażant” w Raciborzu i pod tą nazwą działa do chwili obecnej.

Założycielami Koła byli koledzy: Romaniak Piotr, Koczwara Rudolf, Kiełkowski Henryk, Kaszny Jan, Harazim Zygfryd, Zawadzki Juliusz. Z każdym rokiem przybywali kolejni pasjonaci myślistwa, którzy przez dziesięciolecia tworzyli historię oraz obecny wizerunek Koła. W chwili obecnej Koło liczy 38 członków, gospodarujących w dwóch głównie polnych obwodach o powierzchni 11,5 tys. Ha.

Z okazji jubileuszu 50-lecia Koła zostaliśmy odznaczeni Złotym Medalem Zasłużonych dla Łowiectwa Śląskiego.

Kołem kieruje Zarząd w składzie:

  • Tomasz Wierczek – prezes
  • Henryk Centkowski – łowczy
  • Marek Utracki – skarbnik


Myśliwi polują głównie na sarny, bażanty, sporadycznie na dziki oraz na ptactwo wodne. W Bieńkowicach posiadamy domek myśliwski, wiatę, magazyn na karmę oraz własną strzelnicę.