Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001604 pn. „Bezpieczny, aktywny i zdrowy senior” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP w ramach “Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w Programie INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Projekt polega na organizacji wydarzeń, warsztatów i spotkań o tematyce kulinarnej, zdrowotnej
i bezpieczeństwa dla osób po 50 roku życia.

Grupą docelową projektu są seniorzy z Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Chałupek, Krzyżanowic i Tworkowa, członkinie Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Krzyżanowice oraz ich odpowiedniki po stronie czeskiej z miejscowości Szylerzowice.

Dwóch partnerów:

– partner wiodący: Gmina Krzyżanowice

– partner: Gmina Šilheřovice


Dofinansowanie:

Wartość całego projektu: ok. 32.000,00 EUR

Wartość projektu dla Gminy Krzyżanowice: 18.440,00 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR dla gminy Krzyżanowice: 15.674,00 EUR (ok. 62.700,00 zł)

Działania projektu:

1. Akademia zdrowia i bezpieczeństwa (przeprowadzenie warsztatów i prelekcji w 4 zakresach tematycznych):

Bezpieczeństwo (wykład przedstawiciela Policji)

Dietetyka (wykład dietetyka)

Zdrowie (wykład lekarza nt. dbania o zdrowie i życie po 50 r.ż.)

Ruch (wykład trenera-rehabilitanta – wskazanie możliwej aktywności)


2. Warsztaty i konkurs kulinarny – cykl eventów w Polsce i Czechach:

-„Spotkanie z kuchnią śląską” – warsztaty i degustacja potraw – różnice i podobieństwo między kuchnią śląską w Polsce, a kuchnią śląską w Czechach.

-„Śląskie tradycje kulinarne XXI wieku” – wspólne przygotowywania potraw oraz konkurs między uczestnikami na najsmaczniejszą potrawę kuchni śląskiej.

3. Wydanie folderu kulinarnego zawierającego przepisy polskiej i czeskiej kuchni śląskiej. Wydanie w 4 wersjach językowych: PL,CZ, DE,GB.