Przejdź do treści

Projekt „Odra i Olza bliżej turystów i mieszkańców pogranicza” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Projekt realizowany był w partnerstwie:

Miasto Bogumin – Partner wiodący.

Gmina Szylerzowice

Gmina Krzyżanowice

  • Dofinansowanie projektu wynosiło 85% kosztów realizacji inwestycji
  • W ramach projektu zostały wykonane następujące inwestycje:

Gmina Krzyżanowice:

Budowa wieży widokowej na Granicznych Meandrach Odry. Z wieży możliwa jest obserwacja Granicznych Meandrów Rzeki Odry.

  • Krótka charakterystyka obiektu:
  • Wysokość wieży wynosi 27m
  • Ilość kondygnacji nadziemnych wynosi: 4,
  • Wejście ma szerokość 70 cm.,
  • Zbudowana w bliskości 3,5 km szlaku edukacyjnego gdzie znajdują się tablice informacyjne w polskim i czeskim języku.

Partner Miasto Bogumin:

–        Budowa ścieżki rowerowej oraz kładki, prowadzącej od parkingu do Jeziora Vrbicko

–        Umiejscowienie cykloboxów. 

Partner Gmina Silherovice:

–        Budowa ścieżki edukacyjnej w parku przy Pałacu w Silherovicach.

Całość kosztów w Gminie Krzyżanowice: 748.800,28 zł.  z czego dofinansowanie:  636.480,24 zł.

Całość kosztów w Mieście Bogumin – 872.877,00 zł, w tym dofinansowanie: 741.946,00 zł.

Całość kosztów w Gminie Silherovice – 362.878,00 zł w tym dofinansowanie: 308.446,40 zł.

Całość prac zrealizowanych przez wszystkich partnerów kosztować wyniosła: 1.984.555,28 zł. Dofinansowanie stanowiło 85% tej kwoty tj. 1.686.872,64 zł.

W dniu 14.10.2017 r. Partnerzy zorganizowali „Turystyczną i Rowerową Wycieczkę”, w czasie której odbyły się liczne atrakcje – Uroczyste otwarcie powstałych w ramach projektu inwestycji: Wieży Widokowej, Kładki w Boguminie, Ścieżki naukowej w Silherovicach.