Przejdź do treści

Budowa żłobka przy przedszkolu w Krzyżanowicach” Zadanie polegające na utworzeniu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029.

 • Wartość zadania: 1 652 200,00 zł
 • Dofinansowanie: Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+: 773 309,52 zł
 • Termin wykonania: sierpień 2024 r.
 • Liczna tworzonych miejsc opieki: 19

Budynek żłobka ma powstać przy przedszkolu w Krzyżanowicach. Nowo powstały budynek składać się będzie z pomieszczenia salki pobytu dziennego, komunikacji i zaplecza sanitarnego dla personelu i podopiecznych.

 

Powierzchnia użytkowa budynku  to 167.18 m2.

Całkowita powierzchnia zabudowy 205,00 m2.

 

Powstanie budynek jednokondygnacyjny, parterowy niepodpiwniczony, który będzie wydzielony pożarowo i oddalony od budynku przedszkola.

Zakres zadania obejmuje m.in.:

 • budowę budynku użyteczności publicznej – żłobka;
 • wykonanie odcinków instalacji zewnętrznych (kanalizacji sanitarnej i deszczowej);
 • wykonanie instalacji wewnętrznych w budynku instalacji wod-kan, c.o. elektrycznej,
 • niskoprądowej, instalacji mechanicznej z rekuperacją, instalacji gazowej, hydrantowej, instalacji fotowoltaicznej;
 • demontaż i przełożenie odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej;
 • demontaż istniejącego podziemnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe;
 • wykonanie powierzchni utwardzonych, miejsc postojowych, tarasu;
 • umocnienie części powierzchni zielonej geokratą (plac manewrowy pożarowy);
 • wykonanie prac demontażowych oraz zamurowań na odcinku istniejącej przyległej ściany budynku przedszkola;

wykonanie przyłączy gazu, kanalizacji sanitarnej i wody