Przejdź do treści
IMG_1187-scaled.jpg

Historyczne nasadzenia stanowią obecnie tylko część zadrzewienia. Starodrzew jest rozsiany po całym terenie parku, natomiast aleje są zlokalizowane w okolicy głównego wejścia oraz w południowej części parku w okolicach wałów. Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przeprowadzona w 2010 r. wykazała obecność 38 taksonów dendroflory. Są wśród nich zarówno drzewa i krzewy, liściaste i iglaste, nasze rodzime gatunki oraz gatunki egzotyczne, znane w Polsce jedynie z uprawy. Spośród 347 zinwentaryzowanych egzemplarzy, 48 należy do najstarszych klas wiekowych drzew, czyli liczących sobie ponad 100 lat.