Przejdź do treści

Projekt: „Turysta na pograniczu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa RP „Przekraczamy Granice” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska Funduszu Mikroprojektów 2014 – 2020 w Euroregionie Silesia

  • Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice i Gmina Szylerzowice
  • Termin realizacji projektu do 30.12.2022 r.
  • Całkowite wydatki kwalifikowalne: 28.598,69 EUR Dofinansowanie z EFRR 85 % – 21.741,50 EUR Współfinansowanie z budżetu państwa RP 5 % – 1.278,91 EUR

Głównym celem projektu jest promocja i dodatkowe rozpropagowanie infrastruktury i walorów turystycznych centralnej części Euroregionu Silesia.

W ramach projektu realizowane zostały działania:

– przeprowadzony został konkurs na „Najlepszą Trasę Rowerową Euroregionu Silesia”. Zwycięzcą konkursu został Pan Damian Berłowski.

– wykonana została aktualizacja i dodanie modułu tras rowerowych w aplikacji Odra dla Odkrywców. W module uwzględniona została zwycięska trasa. Dodatkowo moduł tras rowerowych przebiegających przez tereny partnerskich gmin, uwzględnia będzie atrakcje turystyczne, interesujące miejsca oraz infrastrukturę udostępniającą i wspierającą ruch turystyczny.

– wydana została publikacja w dwóch wersjach językowych: w j. polskim i j. czeskim, w nakładzie 4000 sztuk. Publikacja zawiera różne informacje i ciekawostki o zabytkach i atrakcjach pogranicza, a także opis zwycięskiej trasy rowerowej.

– wydana została także ulotka promująca zwycięską trasę rowerową w ilości 1000 szt. w dwóch wersjach językowych: polskiej i czeskiej. Ulotka zawiera zaznaczoną, zwycięską trasę wyłonioną w ramach konkursu trasę rowerową wraz z opisem jej przebiegu.

– zorganizowany został rajd rowerowy w dniu 01.10.2022 r. Trasa rajdu przebiegała zgodnie z zaplanowaną, zwycięska transgraniczną trasą rowerową wyłonioną w ramach konkursu.