Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000814 pn. „Szlakiem Rodu Rothschildów” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach „Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia” w Programie Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Celem projektu złożonego do dofinansowania przez Gminę Krzyżanowice w partnerstwie z czeską gminą Szylerzowice jest promocja polsko-czeskiego pogranicza, atrakcji kulturowych i przyrodniczych, przy uwzględnieniu wspólnej historii terenów dorzecza Górnej Odry. Na obszarze obu gmin partnerskich znajdują się liczne atrakcyjne zabytki, które łączy wspólny mianownik – ich dzieje związane są z historią rodziny Rothschildów. Na tej podstawie powstał wspólny produkt turystyczny – Szlak Rodu Rothschildów.

Główna część szlaku przebiega przez następujące zabytki:

1) Pałac w Chałupkach wraz z ogrodem – od 1846 stanowiący własność rodziny Rothschildów.

2) Stacja Kolejowa w Chałupkach – stacja przez którą przebiegała dawna trasa Kolei Wilhelma – łącząca Berlin z Wiedniem. Znajduje się tam zabytkowy dworzec oraz wieża ciśnień.

3) Pałac w Szylerzowicach – od 1845 roku w rękach rodziny Rothschildów.

4) Park pałacowy w Szylerzowicach – park w stylu angielskim, unikatowy w skali Europy.

Od szlaku będą prowadzić dodatkowe odnogi, do atrakcyjnych miejsc, niezwiązanych z rodem:

1) Graniczne Meandry Odry – obszar NATURA2000, unikatowe w skali Europy siedlisko fauny i flory.

2) Kościół oraz Krypty w Tworkowie – Kościół w Tworkowie uważany za jedno z najcenniejszych dzieł kultury barokowej na ziemi raciborskiej. W jego podziemiach znajduje się krypta kryjąca 11 zdobionych sarkofagów z 1650 roku. 

Szlak został powołany do życia przez wspólną kampanię promocyjną organizowaną za pośrednictwem mediów społecznościowych, strony internetowej oraz w konwencjonalny sposób poprzez udział i organizację wydarzeń o charakterze promocyjnym.

W dniach 25-27.05.2018 r. na rynku w Opolu odbyły się Targi Turystyki, w których Partnerzy brali czynny udział, promując i rozpowszechniając informacje na temat turystycznych walorów polsko-czeskiego pogranicza. Podczas targów udało zainteresować się Obszarem Dorzecza Górnej Odry dużą liczbę osób odwiedzających targi, które wykazywały duże zainteresowanie ofertą turystyczną oraz chcący pogłębić swoją wiedzą o naszych atrakcjach kulturowych, przyrodniczych oraz obiektach turystycznych.

Promocja Szlaku została zapewniona także podczas organizacji wydarzeń, m.in. Międzynarodowego Zlotu Pojazdów Zabytkowych w Zabełkowie czy szylerzowickiego Święta Piwa.

Promocja Szlaku odbyła się również dzięki dystrybucji materiałów drukowanych takich jak foldery, ulotki, zakładki oraz widokówki. Szlak promowany jest również dzięki utworzonej stronie internetowej i opracowanemu filmowi.  Projekt identyfikuje również wspólny layout oraz logo, które znajdują się na wszystkich materiałach promocyjnych, zarówno drukowanych, jak i w formie gadżetów.

Wartość całego projektu: 55 894,00 EUR

Wartość projektu dla Gminy Krzyżanowice: 32 160,00 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR dla gminy Krzyżanowice: 27 336,00 EUR

Strona internetowa Szlakiem Rodu Rothschildów

Więcej