Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001144 pn. „Partnerstwo i Rozwój” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa RP w ramach „Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia” w Programie Interreg V – A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020.

Gmina Krzyżanowice w partnerstwie z czeskimi gminami: Hat, Silherovice, Pist jest realizatorem projektu. Projekt ma na celu zwiększenie poziomu integracji społeczności lokalnych partnerskich gmin: Krzyżanowice, Hat’, Pist’, Silherovice. Realizacja możliwa jest dzięki odnowieniu podpisanych w 1998r. umów partnerskich oraz organizacji wydarzeń o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym i sportowym, które skierowane są do członków społeczności lokalnych. W ramach projektu planuje się również rozpropagowanie informacji o wieloletniej współpracy partnerów, toczących się na wielu płaszczyznach.

Projekt obejmuje zaplanowane działania Gmin Partnerskich:

– Gmina Krzyżanowice – Wyjazdowe Warsztaty Partnerskich Gmin

– Gmina Krzyżanowice – „Koncert poświęcony pamięci Ludwika van Beethovena oraz Franciszka Liszta”

– Obec Hat’ – „Dzień Partnerskich Gmin”

– Obec Silherovice – „Koncert na Zamku w Silherovicach”

– Obec Pist – „Otwarcie domu kultury”

– Gmina Krzyżanowice – „Rajd Rowerowy Partnerskich Gmin”

Wartość całego projektu: 41 975,00 EUR

Wartość projektu dla Gminy Krzyżanowice: 22 400,00 EUR

Dofinansowanie ze środków EFRR: 19 040,00 EUR

Dofinansowanie z budżetu Państwa RP: 1 120,00 EUR