Przejdź do treści

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” – Wisława Szymborska

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach jest samorządową instytucją kultury, która realizuje zadania własne Gminy Krzyżanowice w dziedzinie prowadzenia działalności kulturalnej. Biblioteka jest wpisana do rejestru instytucji kultury i posiada osobowość prawną. Działalność Bibliotek to utrzymanie najwyższego profesjonalnego poziomu, w celu aktywnego wspierania procesów edukacyjnych zgodnie z oczekiwaniami czytelników oraz zaspokajaniu potrzeb biblioteczno – informacyjnych wszystkich mieszkańców. Biblioteka jest miejscem, w którym użytkownicy mają bezpłatny, otwarty i nieograniczony dostęp do informacji.

Do głównych zadań realizowanych przez Gminną Biblioteką Publiczną należy:

  • gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych, bez względu na ich formę, służąca zaspokojeniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych i kulturalnych środowiska, z uwzględnieniem materiałów dotyczących własnej gminy i regionu,
  • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej i publicznej na terenie gminy,
  • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy,
  • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
  • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami na rzecz i dla dobra mieszkańców gminy i użytkowników biblioteki,
  • realizacja działań w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury,
  • wielokierunkowa działalność kulturalna i edukacja, zgodna z aktualnym zapotrzebowaniem społeczności lokalnej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krzyżanowicach

ul. Główna 3, 47-450 Krzyżanowice
tel.: (32) 419 40 52, 535 945 947
e-mail: biblioteka@krzyzanowice.pl, agnieszka-biblioteka@wp.pl
dyrektor: Cecylia Kogut

godziny otwarcia:
poniedziałek: od 11.00 do 19.00
wtorek: od 10.00 do 16.00
środa: od 11.00 do 19.00
czwartek: od 12.00 do 16.00
piątek: od 11.00 do 19.00

Filia Biblioteczna w Tworkowie

ul. Parkowa (budynek Ośrodka Zdrowia), 47-451 Tworków
tel.: (32) 419 74 27
e-mail: tworkow.biblioteka@wp.pl
bibliotekarz: Beata Koczy

godziny otwarcia:
poniedziałek: od 09.00 do 15.00
wtorek: od 09.00 do 15.00
środa: od 12.00 do 18.00
czwartek: od 15.00 do 18.00
piątek: od 12.00 do 18.00

Filia Biblioteczna w Bieńkowicach

ul. Raciborska 17, 47-451 Bieńkowice
tel.: (32) 419 72 01
e-mail: biblioteka.bienkowice@krzyzanowice.pl
bibliotekarz: Barbara Grüner

godziny otwarcia:
poniedziałek: od 9.00 do 12.00
środa: od 15.00 do 18.00 
piątek: od 15.00 do 19.00

Filia Biblioteczna w Zabełkowie

ul. Rymera 7, 47-460 Zabełków
tel.: (32) 419 68 06
e-mail: zabelkow.biblioteka@wp.pl
bibliotekarz: Teresa Brzeźniak

godziny otwarcia:
poniedziałek: od 13.00 do 19.00
środa: od 13.00 do 19.00
piątek: od 13.00 do 19.00 

Filia Biblioteczna w Chałupkach

Budynek Centrum Górnej Odry (byłe przejście graniczne)
ul. Bogumińska 25, 47-460 Chałupki
tel.: (32) 419 31 46
e-mail.: chalupki.biblioteka@wp.pl
bibliotekarz: Iweta Farana

godziny otwarcia:
wtorek: od 11.30 do 16.30
środa: od 11.30 do 19.30
czwartek: od 11.30 do 16.30