Przejdź do treści
Wójt gminy

Grzegorz Utracki

email: wojt@krzyzanowice.pl
tel. 32 419 40 50 w. 106

Przyjmowanie stron: w czwartki od 14:00 do 16:00 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie. Rozpatrywanie wniosków i skarg odbywa się w referacie organizacyjnym (pok. nr 15).

Zastępca wójta

Wolfgang Kroczek

email: zastepca@krzyzanowice.pl
tel. 32 419 40 50 w. 106

Rada gminy

Przewodniczący

Brunon Chrzibek
ul. Główna 5, pok. nr 23,
47-450 Krzyżanowice
telefon: (32) 419 40 50 w. 122

Wiceprzewodniczący

Beata Płaczek
ul. Główna 5, pok. nr 23,
47-450 Krzyżanowice
telefon: (32) 419 40 51 w. 122

Radni

Bożek Walter

Bulenda Andrzej

Chrzibek Brunon

Cwik Roman

Fichna Hubert

Huptaś Oliwer

Janda Małgorzata

Kaczor Roman

Minkina Piotr

Nawrocki Artur

Płaczek Beata

Staś Józef

Szymczyna Barbara

Topa Izabela

Witeczek Walter