Przejdź do treści

adres:  ul. Główna 5, pok. nr 16, 47-450 Krzyżanowice
telefon:  +48 (32) 419 40 51 w. 127
przewodniczący: Małgorzata Krzemien

członkowie:  
Sonia Herman
Andrzej Chudyga
Elżbieta Niedziela
Beata Kisiel

 

Komisja wykonuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z wójtem gminy. Zbiera się raz w miesiącu w siedzibie Urzędu Gminy, na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego.

 

Do głównych zadań realizowanych przez komisję należy:

  • inicjowanie, prowadzenie i wspieranie działań, zmierzających do przeciwdziałania powstawaniu następstw nadużywania alkoholu,
  • usuwanie następstw nadużywania alkoholu,
  • prowadzenie czynności zmierzających do orzekania o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu,
  • podejmowanie działań wspomagających rodziny osób uzależnionych od alkoholu,
  • prowadzenie działalności wychowawczej i informacyjnej.

 

Planowane terminy posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2023 roku:

8 styczeń, 12 luty, 11 marzec, 8 kwiecień, 13 maj, 10 czerwiec, 12 sierpień, 9 wrzesień, 14 październik, 18 listopad, 9 grudzień

 

Posiedzenia odbywają się o godz. 15.15

 

Uwaga: w przypadku ubiegania się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – za wyjątkiem zezwoleń jednorazowych wydawanych jednostkom OSP – konieczne jest uzyskanie opinii GKRPA w tej sprawie.

 

Wniosek do pobrania
  • wniosek GKRPA