Przejdź do treści

„Górna Odra” Sp. z o.o.

Stan zaopatrzenia w wodę

Mieszkańcy gminy są zaopatrywani w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w Borucinie – utrzymywanej i eksploatowanej wspólnie z gminą Krzanowice. Stacja Uzdatniania Wody w Rudyszwałdzie stanowi zasilanie rezerwowe w przypadku awarii lub niedoboru wody na SUW Borucin dla sołectw Chałupki, Rudyszwałd, Zabełków. Dostawa wody do poszczególnych odbiorców odbywa się na bieżąco, bez większych zakłóceń. Utrzymanie w należytym stanie technicznym, konserwacja bieżąca sieci wodociągowej oraz prowadzenie remontów bieżących leży w gestii Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Górna Odra Sp. z o.o. z siedzibą w Tworkowie.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Górna Odra Sp. z o.o.
ul. Parkowa 1, 47-451 Tworków
tel. (32) 419 53 09, 604 634 557
prezes: Krzysztof Baszczak

godziny pracy:

poniedziałek – środa: 7.00 – 15.00
czwartek: 7.00 – 16.00
piątek: 7.00 – 14.00

Strona internetowa:

https://www.gornaodra.com/