Przejdź do treści
Meandry011-scaled.jpg
Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminie Krzyżanowice!

Gmina Krzyżanowice w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0003212pt. Turystyka on-line współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach „Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia” w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska udostępnia na stronie internetowej Wirtualny spacer po Gminie Krzyżanowice.

Link do wirtualnego spaceru: https://turystykakrzyzanowice.pl/pl/