Przejdź do treści

W Zabełkowie przy ul. Raciborskiej zostało otwarte nowopowstałe boisko wielofunkcyjne. Obiekt umożliwia codzienną rekreację jak również aktywność sportową mieszkańców. Boisko o wymiarach 44mx32m (powierzchnia 1.408m2) mieści: boisko do piłki ręcznej, koszykowej oraz siatkowej.

Realizacja projektu miała na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabełkowie.

Kwota dofinansowania: 323.736,00 zł;

Koszt projektu: 560.655,76 zł.

Projekt: „Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego w ramach poprawy jakości przestrzeni publicznej integrującej społeczność lokalną w Zabełkowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.