Przejdź do treści

Rady Sołeckie są organami wspomagającymi sołtysów, którzy z kolei są organami wykonawczymi poszczególnych sołectw. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. Współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa. Składa się z 5-10 członków. Obraduje na posiedzeniach odbywających się nie rzadziej niż raz na kwartał.

Na przełomie marca i kwietnia 2019 r. odbyły się zebrania sprawozdawczo-wyborcze w każdym z sołectw, w trakcie których mieszkańcy wybrali nowe składy Rad Sołeckich oraz sołtysów na kadencję 2019-2023.

Bieńkowice

Sołtys: Roman Herber

ul. Ogrodowa 11a, 47-451 Bieńkowice

tel. 603 176 513

 • Krystyna Galda
 • Piotr Karpisz
 • Janusz Karpisch
 • Walter Witeczek
 • Sebastian Rode
 • Franciszek Sztuka
 • Roman Cwik
 • Adrian Popela
 • Szymon Kura
 • Szymon Piechaczek

Bolesław

Sołtys: Krystyna Maisik

ul. Główna 52, 47-451 Bolesław

tel. 735 375 801

 • Stefan Fichna
 • Krystyna Maisik
 • Janina Fraenzel
 • Michał Zajonc
 • Marcin Modlich
 • Renata Fichna
 • Krystyna Obruśnik
 • Barbara Szymczyna

Tworków

Sołtys: Andrzej Bulenda

ul. Raciborska 3, 47-451 Tworków

tel. 692 753 998

 • Jolanta Friedek
 • Danuta Suchanek
 • Gertruda Krzykała
 • Joachim Łopocz
 • Adrian Kupka
 • Grzegorz Kalisz
 • Krzysztof Stanienda
 • Marian Bartosz
 • Łukasz Staniczek
 • Paweł Friedek

Krzyżanowice

Sołtys: Hubert Fichna

ul. Ogrodowa 50, 47-450 Krzyżanowice

tel. 511 154 285

 • Agnieszka Tomas
 • Edyta Fichna
 • Anna Organiściak
 • Katarzyna Koczy
 • Krzysztof Kolorz
 • Alfred Fichna
 • Rafał Pajkert
 • Piotr Klon
 • Sławomir Frysztak
 • Jacek Solich

Owsiszcze

Sołtys: Piotr Minkina

ul. Wojska Polskiego 1, 47-450 Owsiszcze

tel. 604 729 575

 • Urszula Fas
 • Stefan Fiegler
 • Ernest Kaszny
 • Stanisław Wolek
 • Marek Sbeczka
 • Bogdan Pientka

Nowa Wioska

Sołtys: Andrzej Juraszek

ul. Cegielniana 7, 47-450 Nowa Wioska

tel. 502 570 251

 • Brygida Karnówka
 • Katarzyna Staniczek
 • Michał Krzykała
 • Janusz Skiba
 • Dariusz Liszka
 • Łukasz Oczadały

Roszków

Sołtys: Józef Staś

ul. Pomnikowa 32, 47-450 Roszków

tel. 665 993 125

 • Aleksandra Stępień
 • Mirela Bugdol
 • Antoni Stasz
 • Józef Farana
 • Bernard Gajda
 • Dominika Liszka
 • Beata Górka

Zabełków

Sołtys: Marian Studnic

ul. Długa 21, 47-460 Zabełków

tel. 601 084 501

 • Piotr Rybarz
 • Ryszard Kupka
 • Andrzej Solich
 • Krzysztof Baszczak
 • Maria Lazar
 • Bożena Skrzyszowska
 • Andrzej Biczysko
 • Andrzej Mrozek
 • Anna Pompa
 • Adrian Szulik

Rudyszwałd

Sołtys: Urszula Błaszczok

ul. Graniczna 38, 47-460 Rudyszwałd

tel. 505 959 499

 • Bernard Głowacz
 • Beata Płaczek
 • Gabriel Smołka
 • Marcela Simmert
 • Rafał Kolar
 • Róża Smołka
 • Urszula Świentek
 • Paweł Nawrat
 • Kornelia Szczeponek

Chałupki

Sołtys: Izabela Topa

ul. Bogumińska 26, 47-460 Chałupki

tel. 515 274 676

 • Bronisław Bakaj
 • Krystian Kokot
 • Alicja Kokot
 • Maria Kiszka
 • Zdzisław Ciapka
 • Jan Stańco
 • Ewa Widera
 • Barbara Tomczyk
 • Aleksandra Głombica
 • Kazimierz Skoczylas