Przejdź do treści

RFIL to program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Przebudowa_ul_Fabrycznej-Chalupki-1.jpg
Przebudowa ul. Fabrycznej w Chałupkach
SP-Chalupki.jpg
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chałupkach
SP-Tworkow.jpg
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Tworkowie
Winda.jpg
Budowa szybu dźwigu osobowego wraz z klatką schodową przy budynku ośrodka zdrowia w Krzyżanowicach
Centrum_Wsi_Bienkowice.jpg
Przebudowa sieci elektroenergetycznej w Bieńkowicach na działkach nr 99/1, 99/4, 98/2,78/3 i 78/27
Zrzut-ekranu-45.png
Budowa chodnika przy ul. Głównej w Nowej Wiosce
Zrzut-ekranu-46.png
Realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 400 m linii oświetleniowej w sołectwie Nowa Wioska wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych i uzgodnień (w tym pozwolenia na budowę) aż do bezusterkowego odbioru przebudowywanej sieci przez zarządcę
Zrzut-ekranu-47.png
Zagospodarowanie terenu centrum wsi Bieńkowice -etap I Budowa centrum przesiadkowego