Przejdź do treści
Zrzut-ekranu-124.png
Urząd Gminy Krzyżanowice

Godziny urzędowania
poniedziałek – środa:   7:00 – 15:00
czwartek:   8:00 – 17:00
piątek:   7:00 – 14:00

ul. Główna 5, 47-450 Krzyżanowice
pow. raciborski, woj. śląskie
tel. +48 32 419 40 50
tel. +48 32 419 40 51
tel. +48 32 419 42 13
tel. +48 32 419 42 34
ug@krzyzanowice.pl

Urząd Gminy Krzyżanowice
NIP 639-17-05-735
REGON 000535758

Gmina Krzyżanowice
NIP 639-19-86-361
REGON 276258440 

 

Dane teleadresowe

Wójt Gminy
Biuro nr: 20

nr wew. 106
wojt@krzyzanowice.pl

Zastępca Wójta
Biuro nr: 11

nr wew. 151
zastepca@krzyzanowice.pl

Sekretarz Gminy
Biuro nr: 16

nr wew. 127
sekretarz@krzyzanowice.pl

Skarbnik Gminy
Biuro nr: 12

nr wew. 138
skarbnik@krzyzanowice.pl

Przewodniczący Rady Gminy
Biuro nr: 23

nr wew. 139
biurorady@krzyzanowice.pl

Referat organizacyjny

Kierownik Referatu (Sekretarz Gminy)
Biuro nr: 16

nr wew. 127
sekretarz@krzyzanowice.pl

Sekretariat Wójta
Biuro nr: 19

nr wew. 106
sekretariat@krzyzanowice.pl

Obsługa Rady Gminy
Biuro nr: 23

nr wew. 139
biurorady@krzyzanowice.pl

Dział Kadr
Biuro nr: 15

nr wew. 124 
ug@krzyzanowice.pl

Dział Obsługi
Biuro nr: 15

nr wew. 124
organizacyjny@krzyzanowice.pl

Dowody Osobiste, Ewidencja Ludności
Biuro nr: 22

nr wew. 128
ewidencja@krzyzanowice.pl

Referat gospodarki przestrzennej

Kierownik Referatu
Biuro nr: 14

nr wew. 135
infrastruktura@krzyzanowice.pl

Gospodarka Komunalna i Infrastruktura Terenowa
Biuro nr: 10

nr wew. 141
gospodarka@krzyzanowice.pl

Inwestycje i Remonty
Biuro nr: 13

nr wew. 149
inwestycje@krzyzanowice.pl

Drogownictwo
Biuro nr: 18

nr wew. 152
drogownictwo@krzyzanowice.pl

Zamówienia Publiczne
Biuro nr: 13

nr wew. 120
zamowienia@krzyzanowice.pl

Nadzór Budowlany i Kosztorysowanie
Biuro nr: 13

nr wew. 125
nadzor1@krzyzanowice.pl

Referat budżetu i finansów

Kierownik Referatu (Skarbnik Gminy)
Biuro nr: 12

nr wew. 138
skarbnik@krzyzanowice.pl

Główny Księgowy
Biuro nr: 9

nr wew. 150
ksiegowosc@krzyzanowice.pl
ksiegowosc1@krzyzanowice.pl

Kasa
Biuro nr: 1

nr wew. 145
kasa@krzyzanowice.pl

Księgowość Podatkowa
Biuro nr: 1

nr wew. 137
podatki3@krzyzanowice.pl

Podatki i Opłaty Lokalne
Biuro nr: 2

nr wew. 148
podatki@krzyzanowice.pl
podatki2@krzyzanowice.pl

Podatek VAT
Biuro nr: 2

nr wew. 121
vat@krzyzanowice.pl

Referat rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki gruntami

Kierownik Referatu
Biuro nr: 4

nr wew. 133

srodowisko1@krzyzanowice.pl

Geodezja, Gospodarka Gruntami, Ochrona Środowiska
Biuro nr: 3

nr wew. 142
geodezja@krzyzanowice.pl

Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami
Biuro nr: 3

nr wew. 142
srodowisko@krzyzanowice.pl

rolnictwo@krzyzanowice.pl

Działalność Gospodarcza (LOP)
Biuro nr: 3

nr wew. 140
lop@krzyzanowice.pl

Czyste Powietrze
ul. Główna 82, 47-450 Krzyżanowice

nr wew. 154
czystepowietrze@krzyzanowice.pl

Referat Funduszy Zewnętrznych i Promocji

Kierownik Referatu
Biuro nr: 21

nr wew. 146
srodkipomocowe@krzyzanowice.pl

Pozyskiwanie Środków Zewnętrznych
Biuro nr: 21

nr wew. 132 i 146

srodkipomocowe1@krzyzanowice.pl
srodkipomocowe2@krzyzanowice.pl
srodkipomocowe3@krzyzanowice.pl

Promocja Gminy
Biuro nr: 23

nr wew. 131
promocja@krzyzanowice.pl

Redaktor „Krzyżanowickich Gminnych Wieści”
Biuro nr: 1

nr wew. 153
wiesci@krzyzanowice.pl

Urząd Stanu Cywilnego

Komórki organizacyjne
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Biuro
17

nr wew. 126
e-mail: usc@krzyzanowice.pl

Stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i sytuacji

Komórki organizacyjne
Sprawy Wojskowe i Obrona Cywilna
Biuro
24

nr wew. 130
e-mail: oc@krzyzanowice.pl

Samodzielne stanowisko

Komórki organizacyjne
Kontrola wewnętrzna
Biuro
24

nr wew. 130
e-mail: kontrola@krzyzanowice.pl

Biuro pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Komórki organizacyjne
Pełnomocnik
Biuro
17

nr wew. 126
e-mail: usc@krzyzanowice.pl

Wybrane rachunki bankowe

Budżet Gminy (podatek, opłata za udostępnienie danych osobowych):

23 8474 0007 2001 0000 0013 0001

Jednostka Urząd Gminy (opłata skarbowa):

44 8474 0007 2001 0000 0013 0011

Depozyty (wadia, zabezpieczenia):

33 8474 0007 2001 0000 0013 0015