Przejdź do treści

Dzięki zaangażowaniu władz gminnych, polskich i czeskich, przy współpracy WWF-Polska i Fundacji Zielona Liga, na obszarze granicznych meandrów Odry powstała ścieżka przyrodnicza. Oficjalne otwarcie ścieżki przyrodniczej nastąpiło 27 października w Szkole Podstawowej w Zabełkowie.

Długość ścieżki to 3,5 km, a jej przejście zajmuje około 1 godziny. zbiega się z trasami oznaczonych ścieżek rowerowych, tak więc mogą z niej korzystać nie tylko uczniowie, ale także turyści, którzy przyjeżdżają na meandry.

DJI_0341-scaled.jpg
01
Przystanek

Użytkowanie terenu w obrębie Obszaru Chronionego Krajobrazu Meandry rzeki Odry – formy użytkowania terenu na obszarze meandrów

Meandry10-scaled.jpg
02
Przystanek

Brama Morawska, a graniczne meandry Odry – charakterystyka Bramy Morawskiej, korytarza ekologicznego i roli Odry

OH3A9430-HDR-2-scaled.jpg
03
Przystanek

Nad brzegiem meandra – opis powstawania meandrów, mapy historyczne przedstawiające zmiany koryta rzeki w czasie;

GK09.jpg
04
Przystanek

Koncepcja Przestrzeń dla rzeki – co oznacza? Po co została stworzona? Jaki jest efekt jej zastosowania?

Zimorodek-Alcedo-atthis-4-scaled.jpg
05
Przystanek

Rośliny i zwierzęta meandrów – Natura 2000 – definicja siedliska przyrodniczego, sieć Natura 2000 i jej związek z granicznymi meandrami Odry. Fauna i flora w meandrach

zolciak-siarkowy-Laetiporus-sulphureus-scaled.jpg
06
Przystanek

Zagrożenia – roślinność inwazyjna w granicznych meandrach Odry.