Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0003358 pt. Legendy Górnej Odry współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice, Gmina Szylerzowice

Termin realizacji projektu do 31.05.2023 r.

  • Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu: 20 085,00 EUR
  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 17 072,25 EUR tj. 85 %
  • Współfinansowanie z Budżetu Państwa: 1 004,25 EUR tj. 5 %
  • Wkład własny: 2 008,50 EUR

Celem projektu jest rozpropagowanie nowego mechanizmu „turystyki haptycznej”, a przez to urozmaicenie oraz promocja walorów turystycznych pogranicza polsko-czeskiego w nowej odsłonie związanej z topografią legendową. Górna Odra, w tym wnioskodawca – Gmina Krzyżanowice, poza wyjątkowym dziedzictwem historyczno-przyrodniczym, wyróżnia się bogatym zapleczem regionalnych legend i podań.

W ramach projektu realizowane zostały działania:

– Wykonanie figur odrzańskich wodników i umieszczenie ich przy trzech zamkach znajdujących się na terenie gminy: przy ruinach zamku w Tworkowie, w parkach przypałacowych w Krzyżanowicach oraz w Chałupkach.

– Wydanie polsko-czeskiej publikacji o legendach pogranicza.

– Dodanie miejsc rodziny odrzańskich wodników do aplikacji „Odra dla Odkrywców”.

– Zajęcia z legendami Górnej Odry dla uczniów i turystów partnerskich gmin.