Przejdź do treści

Projekt nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0003261 pn. „Sportowa integracja pogranicza” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska. 

Partnerzy Projektu: Gmina Krzyżanowice, Miasto Hlučín.

Termin realizacji projektu do 30.04.2023 r.

  • Całkowite wydatki kwalifikowalne mikroprojektu: 39 894,30 EUR
  • Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 20 000,00 EUR tj. 50,13 %
  • Współfinansowanie z Budżetu Państwa: 1 176,47 EUR tj. 2,95 %
  • Wkład własny: 18 717,83 EUR

Głównym celem projektu jest pogłębienie współpracy pomiędzy partnerami projektu oraz miłośnikami piłki nożnej z Czech i Polski. Projekt przewiduje wzrost współdziałania pomiędzy drużynami piłkarskimi obszaru pogranicza oraz integrację dzieci i młodzieży z uchodźcami z Ukrainy zamieszkującymi teren gminy Krzyżanowice.

W ramach projektu realizowane zostały działania:

– Organizacja obozu integracyjnego w Republice Czeskiej

– Organizacja weekendowego turnieju w Polsce

– Zakup strojów i dresów piłkarskich oraz materiałów promocyjnych dla uczestników projektu

– Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia niezbędnego do realizacji działań związanych z organizacją obozu integracyjnego oraz turnieju piłkarskiego.