Przejdź do treści

Tytuł projektu: Popularyzacja astroturystyki na polsko-czeskim pograniczu

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000228

Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V – A Republika Czeska – Polska w Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia oraz z budżetu państwa RP.

Cel projektu:

Celem projektu jest popularyzacja astroturystyki –dziedziny aktywnej turystyki, zyskującej coraz to więcej miłośników, nie tylko na świecie i w Polsce ale również na naszym, polsko-czeskim pograniczu. Astroturystyka polega na obserwowaniu zjawisk i obiektów widzialnych na nocnym niebie. Projekt pragnie pokazać, jak łatwo jest wybrać się w podróż poza nasz świat i ujrzeć na własne oczy przestrzeń kosmiczną wraz z jej niezwykłymi tajemnicami, co stanowi doskonałą formę spędzania wolnego czasu i nauki poprzez zabawę.

W ramach projektu wykonano:

– wydanie dwóch publikacji – „Gmina Krzyżanowice pod gwiazdami” i „Gmina Silherovice pod gwiazdami”;

– opracowanie i wydruk ulotki promującej astroturystykę;

– zorganizowano Piknik pod Gwiazdami, wydarzenie promujące astroturystykę;

– zakupiono materiały promocyjne: notatniki, długopisy, kompasy, kubki termiczne;

– zakupino sprzęt do obserwacji nieba oraz do jego konserwacji. 

Wydatki projektu:

dofinansowanie z Euroepjskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: stanowi 85% wydatków łącznych, natomiast z budżetu Państwa Rzeczpospolita Polska: 5% wydatków.

Gmina Krzyżanowice:

wydatki całkowite: 23.750,00 euro = 95.000,00 złotych

dofinansowanie: 20.187,00 euro = 80.748,00 złotych

Gmina Silherovice:

wydatki całkowite: 22.120,00 euro = 88.480,00 złotych

dofinansowanie: 18.802,00 euro = 75.208,00 złotych

Wydatki całkowite projektu:

wydatki obu Partnerów: 45.870,00 euro = 183.480,00 złotych

dofinansowanie obu Partnerów: 38.989,50 euro = 155.958,00 złotych